ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Коледж геологорозвідувальних технологій Коледж геологорозвідувальних технологій

Коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка засновано 31 липня 1930 року наказом Головного геологорозвідувального управління Вищої Ради народного господарства СРСР. На сьогодні, коледж єдиний вищий навчальний заклад України, який готує молодших спеціалістів усіх геологорозвідувальних спеціальностей державної форми власності.

Директори КГРТ: Ларін К. Л. (директор коледжу 40-х років), Костюченко І. В. (50-ті роки), Щеглов А. С. (60-ті роки), Найчук В. К. (70-80-ті роки), Коваленко А. В. (90-ті роки), Лузан В. В. (1999-2011), Захожай В. Б. (2012), Безродний Д. А. (з 2013 року).

За час існування в коледжі підготовлено понад 40 тисяч фахівців геологічного профілю та інших спеціальностей, а також близько 500 фахівців підготовлено для країн Азії, Африки і Латинської Америки. Значна кількість випускників після продовження навчання займали і займають високі керівні посади в геологічній галузі України, СНД і держав далекого зарубіжжя. Ціла когорта випускників різних років присвятили себе справі виховання і професійної підготовки майбутніх поколінь дослідників земних надр і пов’язали свою подальшу діяльність з Коледжем геологорозвідувальних технологій.

Викладачі КГРТ у різні роки надавали допомогу у пошуках і розвідці родовищ корисних копалин і підготовці фахівців геологічного профілю в Алжирі, В’єтнамі, Китаї, Лаосі, Ірані, Нігерії, Ефіопії та інших країнах.

Вивчення навчальних дисциплін забезпечують 14 циклових комісій: соціально-економічних дисциплін, філологічних дисциплін, фізики і математики, електрорадіотехнічних дисциплін та комп’ютерної техніки, геологічних дисциплін, гідрогеології, екології, геофізичних методів, геофізичних досліджень свердловин, техніки розвідки та охорони праці, автотранспортних і загальнотехнічних дисциплін, бухгалтерського обліку та фінансово-економічних дисциплін, діловодства, фізичного виховання.

У Коледжі геологорозвідувальних технологій працює 93 педагогічні працівники: 64 – вищої категорії, 15 – першої категорії, 1 – другої категорії, 13 – без категорії. З них кандидатів наук – 5.

У даний час в КГРТ навчається 683 студенти за денною формою і 173 студенти – за заочною формою.

Здійснюється підготовка молодших спеціалістів на основі базової і повної загальної середньої освіти за такими спеціальностями і спеціалізаціями: „пошук та розвідка геологічними методами“, „пошук та розвідка геофізичними методами“ (зі спеціалізаціями: „геофізичні дослідження у свердловинах“, „комп’ютерна обробка геофізичної інформації“), „пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами“, „прикладна екологія“, „експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і обладнання“, „буріння свердловин“ (спеціалізація „буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду“), „обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів“, „діловодство“, „бухгалтерський облік“.

Викладачі коледжу – автори більше 70 підручників і навчальних посібників. У даний час колектив викладачів працює над створенням нових підручників і навчальних посібників. Коледж є базовим з розробки Галузевих стандартів вищої освіти екологічної та геологічних спеціальностей.

У коледжі є навчальні і спортивні корпуси, навчальні майстерні, гуртожитки, навчальні полігони, геологічний музей, бібліотека з читальною залою, лабораторії, комп’ютерний центр.

За вагомі досягнення у вихованні молодого покоління, підготовці кадрів для геологічної галузі колектив КГРТ нагороджено Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України та за заслуги у розвідці надр України – відомчою відзнакою – медаллю В. І. Лучицького.


Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи