ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Комісії факультетські Комісії факультетські

Створені 1920 під час реформи вищої школи України. Саме вони розробляли початкові навч. плани різних відділів КІНО. Згодом їх структуру та сферу діяльності було окреслено у «Тимчасовому положенні про Вищі Навчальні Заклади України» від 25.07.1921. Відповідно до нього ф-тські комісії є одним з осн. органів управління ф-тами. Вона складалась із декана, секретаря, представників осн. кафедр (предметних комісій) і навч.-допоміжних установ, які призначались ректором ін-ту, а також двох студ. представників, один з яких призначався політкомісаром ін-ту. Т.ч., на ф-ті соц. виховання комісія складалась з 9 осіб, на ф-ті проф. освіти – з 20 осіб. Осн. напрям роботи комісій – консультативний, допомога декану у вирішенні справ ф-ту. У їх віданні в знаходились адміністративно-організаційні питання, зокрема: запровадження або ліквідація циклів; встановлення порядку та строків заліків; створення комісій для розгляду кваліфікаційних (дипломних) робіт; затвердження списків випускників ф-ту і аспіратів до наук.-досл. кафедр; погодження планів пед. практики; ухвалення звітів наук.-досл. кафедр, прикріплених до Ін-ту; вироблення структури та напрямів діяльності семінарів підвищеного типу та ін. Рішення ф-тських комісій набували чинності після їх затвердження ректором або Бюро ін-ту. 1930 за наказом НКО УСРР «Про єдиноначальність у Вишах» комісії позбавлялись адмін. функцій, і мали слідкувати виключно за навч.-метод. роботою інституту. О.В.Ляпіна

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи