ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


«Комп’ютерні технології в освіті», науково-навчальна лабораторія «Комп’ютерні технології в освіті», науково-навчальна лабораторія

Основним напрямком дослідницької роботи лабораторії є створення онлайнових навчальних програм, заснованих на комп’ютерному моделюванні та імітації фізичних процесів і явищ, які можуть значно підвищити ефективність самостійної роботи студента. Значну кількість експериментів можна виконати за допомогою використання віртуальних стимуляторів та дистанційних лабораторних робіт. Ці програми мають полегшити для студентів труднощі в розумінні фізики. Комп’ютерне моделювання надає можливість спростити і візуалізувати цей процес. Також студенти можуть виконати лабораторні експерименти незалежно, а потім представити результати на розгляд інструктора.
До проектів лабораторії входять:
•    розробка та впровадження сучасних технологій комп’ютерної підтримки навчального процесу;
•    інформаційне наповнення, систем управління навчанням;
•    створення електронних підручників, демонстрацій, електронних лабораторних робіт та їх симуляторів, баз даних, методів тестування, спрямованих на аналіз результатів навчального процесу, використання діяльнісного підходу при вивченні інженерних та технічних дисциплін;
•    розробка електронних курсів для самостійного вивчення;
•    розробка дослідницьких проектів для навчання в групі, розробка та впровадження технологій дистанційного навчання.

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи