ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Конституційного та адміністративного права кафедра Конституційного та адміністративного права кафедра

Існувала від початку створення ун-ту, однак, поновила свою діяльність як окрема структура юрид. ф-ту у 1960 під кер. к. юрид. н. В.В. Цвєткова. Каф. забезпечує читання нормат. курсів: конституц. право, адмін. право, конституц. процесуальне право, конституц. право заруб. країн, фінанс. та міжн. право. За роки існування каф., її чл. були захищені д-рські дис.: Цвєтковим В.В. (д-р юрид. наук, проф. чл.-кор. НАН України, акад. АПрН України); Вороновою Л.К. (д-р юрид. наук, акад. АПрН України); Опришком В.Ф. (д-р юрид. наук, проф., чл.-кор. НАН України, декан юрид. ф-ту Нац. екон. ун-ту); Шаповалом В.М. (д-р юрид. наук, проф., чл.-кор. АПрН України, Голова Цн. виборчої комісії); Селівановим А.О. (д-р юрид. наук, проф., постійний представник ВР В Конституц. Суді України), Пришвою Н.Ю. (д-р юрид. наук, проф., в. о. зав. каф. конституц. та адмін. права). Каф. підготовлені спецкурси, що забезпечують підготовку студентів за спеціалізацією «Конституц. та фінансове право», «Конституц. право та енциклопедія права», «Конституц. та госп. право». Зокрема, Банк. право. Податкове право. Адмін. відповідальність. Адмін. юрисдикція. Виборче та референтне право. Конституц.-прав. статус особи і громадянина. Конституц. відповідальність. Конституц. юрисдикція в Україні. Конституц. системи. Міжн. договори. Основи НОУП та діловодства. Актуальні проблеми конституц. права. Актуальні проблеми фінанс. права. Теорет. проблеми адмін. права. прав. статус біженців. Митне право. Інформ. право. Зараз на каф. працює 23 викл. З них: проф. 6 чол. (штатних – 3), доц. – 10 чол. (штатних – 9), асист. – 6 чол. (штатних – 5). Колектив. каф. працює над проблемами вдосконалення механізму реалізації прав і свобод громадян в Україні; організації держ. влади в Україні; уточнення меж предмету фінанс.-прав. регулювання в сучас. умовах розвитку Укр. держави. У 2010 р. із кафедри була виділена самостійна кафедра конституційного права. Того ж року кафедра була перейменована у кафедру фінансовго та адміністративного права. У 2011 р. кафедра розпалася на дві самостійні кафедри – фінансовго та адміністративного права (див.). Н.Ю.Пришва

Агафонова Наталія Володимирівна

 • Останні зміни:
19.09.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1999 р. – закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1999-2003 – асист., з 2003 – доц. каф. конституц. та адмін. права (з 2010 р. – каф. фінанс. права) юрид. ф-ту Київ. ун-ту. У 2002 р. захистила канд. дис.: «Правовий режим акредитиву як форми безготівкових розрахунків». З 2006 р. – податковий консультант ТОВ «Нестле Україна». З 2012 р. народний депутат України 7-го скликання; секретар комітету ВР України з питань правової політики. Напрямки наук. діяльності: банк. право, податкове право.

Читати далі >Берлач Анатолій Іванович

 • Останні зміни:
17.01.1965

Місце народження: с. Черче Камінь-Каширського р-ну Волинської обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Заслужений юрист України (2009). Підполковник міліції. У 1989 закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут, а в 1999 – Національну академію внутрішніх справ України (нині Київський національний університет внутрішніх справ). У 2003-2008– за сумісництвом професор кафедри конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського університету. З 2011 р. проф. каф. адміністративного права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Васильченко Оксана Петрівна

 • Останні зміни:
30.09.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1994 р. закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. У 1994–2010 – асист. кафедри прав людини, згодом – асист., доц. каф. конституційного та адміністративного права, з 2010 –доц. каф. конституційного права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Ващенко Юлія В’ячеславівна

 • Останні зміни:
09.08.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1999 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. Працювала юристом у банк. установах та юрид. фірмах України. З 2003 – м.наук. співроб. , наук. співроб., асист., з 2006 – доц. каф. конституц. та адмін. права, з 2011 р. – доц. каф. адмін. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Воронова Лідія Костянтинівна

 • Останні зміни:
05.10.1934- 01.11.2015

Місце народження: м. Темір (Казахстан).
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Акад. НАПрН України. 1954 закінчила юрид. ф-т Львів. ун-ту ім. І.Франка. З 1963 працює в Київ. ун-ті. 1975-96 – зав. каф. держ. та адмін. права, з 1996–2010 – проф. каф. конст. та адміністративного права, з 2010 – фінансового права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Герасименко Євген Станіславович

 • Останні зміни:
06.07.1966

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1990 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1990 – асист., з 2001 – доц. каф. конституц. та адмін. права, з 2010 – доц. каф. адмін. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Гетманцев Данило Олександрович

 • Останні зміни:
26.04.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 2000 р. закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Траса Шевченка, отримавши освітньо-кваліфікаційний рівень магістр права. З 2000 р. – асистент, доцент кафедри конституційного та адміністративного права, з 2013 р. працює на посаді професора кафедри фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Городецький Олександр Васильович

 • Останні зміни:
08.01.1949

Місце народження: с. Половецьке Бердичів. р-ну Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1978 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. У 1979–1982 – народний суддя Коростенського р-ну Житомирської обл. З 1984 – асист., ст. викл., доц. каф. конституційного та адмін. права, з 2010 – доц. каф. конституційного права; з 1997 – вчен. секретар Ради юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Грищенко Костянтин Геннадійович

 • Останні зміни:
16.10.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив юридичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. З 2000 р. – асистент, у 2003-2008 рр. – доцент кафедри конституційного та адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Губерська Наталя Леонідівна

 • Останні зміни:
07.11.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1977 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 2000 – викл., асист., доц. каф. конституц. та адмін. права, з 2011 – доц. каф. фінансового права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Кадькаленко Сергій Тимофійович

 • Останні зміни:
17.04.1948

Місце народження: с. Бишев Бишевського р-ну (зараз – Макарівський р-н) Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1975 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1975 – асист., ст. викл., доц. каф. конституц. та адмін. права, з 2011 – доц. каф. фінансового права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Ковалко Наталія Миколаївна

 • Останні зміни:
24.03.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
У 2003 закінчила юридичний факультет Київського університету. У 2001-2006 – адвокат. З 2006 по сьогодні – головний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. З 2009 – асистент кафедри конституційного та адміністративного права, з 2010 – асистент кафедри конституційного права юридичного факультету Київського університету.

Читати далі >Коваль Леонід Васильович

 • Останні зміни:
11.06.1933- 23.09.2000

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1957 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. До 1963 працював у правоохорон. органах – слідчий, інспектор, наук. співроб.-консультант, юрисконсульт. 1965-81 – ст. викл., доц., 1981-97 – проф. каф. конституц. і адмін. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. З 1997 – зав. каф. конституц. та адмін. права Запорізького ун-ту. З 1998 – проф. та зав. каф. правознавства НУ «Києво-Могилянська академія».

Читати далі >Кузнєцова Валентина Федорівна

 • Останні зміни:
29.03.1935

Місце народження: м. Авдіївка Сталінської (тепер Донец.) обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Засл. юрист України. 1957 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1964 – старш. лаборант наук.-метод. Ради Київ. ун-ту, старш. наук. співроб. групи по вивченню проблем наук. організації управління; 1969-74 – ст. викл.; 1974-99 – доц., 1999-10 – проф. каф. конституц. та адмін. права; 1987-92 та 1996-2003. – заст. декана юрид. ф-ту.

Читати далі >Лотюк Ольга Степанівна

 • Останні зміни:
24.07.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
1995 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1998 – асист., з 2002 – доц. каф. конституц. та адмін. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту, з 2010 – каф. конституційного права; З 2008 – заст. декана юрид. ф-ту. 1998 захистила канд. дис.: «Теорет. основи громадянства України».

Читати далі >Мяловицька Ніна Анатоліївна

 • Останні зміни:
03.07.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1978 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1992 – доц. каф. конституц. і адмін. права, з 2010 – доц. каф. конституційного права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Овчиннікова Гізела Фоківна

 • Останні зміни:
28.09.1934

Місце народження: м. Чернівці.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1960 р. закінчила Харківський юридичний інститут. Після його закінчення до 1965 р. працювала народним суддею в м. Луганськ. У 1980-1997 рр. – старший викладач, доцент кафедри конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Овчіннікова Гізела Фоківна

 • Останні зміни:
28.09.1934

Місце народження: м. Чернівці.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Харків. юрид. Ін-т. З 1980 ст. викл., доц. каф. конституц. і адмін права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Опришко Віталій Федорович

 • Останні зміни:
12.08.1942

Місце народження: с. Стара Оржиця Згурівського р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.
Засл. діяч науки і техніки України. 1969 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1975-85 – ст. викл., доц., проф. каф. конституц. та адмін. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. З 1985 – проф., зав. каф. прав. регулювання економіки Київ. нац. економ. ун-ту. Він був одним із фундаторів і першим дир. Ін-ту закон-ва ВРУ.

Читати далі >Орлюк Олена Павлівна

 • Останні зміни:
01.08.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Член-кореспондент Академії правових наук України. У 1995 закінчила юридичний факультет Київського університету. З 1996 – асистент, доцент, з 2005 – професор кафедри конституційного і адміністративного права, з 2010 – професор кафедри адміністративного та фінансового права, з 2012 – зав. каф. інтелектуальної власності юридичного факультету Київського університету.

Читати далі >Пришва Надія Юріївна

 • Останні зміни:
28.05.1961

Місце народження: смт Володарка, Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1983 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. В ун-ті з 1986: асист., з 1990 – доц.; з 2005 – проф., зав. каф. конституц. та адмін. права, з 2010 – зав. кафедрою адміністративного та фінансового права; з 2011– зав. каф. фінансового права.

Читати далі >Рудоквас Олександр Степанович

 • Останні зміни:
22.08.1944

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1970 закінчив юрид. ф-ту Київ. ун-ту. З 1994 – доц. каф. прав людини, з 1998 – доц. каф. конституц. і адмін. права, з 2010 – доц. каф. конституційного права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Сидорова (Александрова) Наталія Валеріївна

 • Останні зміни:
15.05.1972

Місце народження: м. Світловодськ Кіровоградської області.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1995 р. з відзнакою закінчила юридичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка і там же аспірантуру по кафедрі конституційного та адміністративного права. У 1998-2000 рр. асистент кафедри конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського З 2000 р. – асистент, доцент кафедри державно-правових наук, заступник декана факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Читати далі >Сінькевич Олена Василівна

 • Останні зміни:
20.01.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1997 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1997 – асист., доц. каф. конституц. та адмін. права, з 2010 – доц. каф. конституційного права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Совгиря Ольга Володимирівна

 • Останні зміни:
06.09.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
2003 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 2005 – асист., з 2008 – доц. каф. конституц. та адмін. права, з 2010 – доц. каф. конституційного права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Черняк Євгенія Валеріївна

 • Останні зміни:
16.06.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
У 2001 р. закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, там же вступила до аспірантури, яку закінчила у 2004 р. З 2004 р. – асистент кафедри конституційного та адміністративного права, з 2010 р. – асистент кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Шукліна Наталія Георгіївна

 • Останні зміни:
21.05.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1976 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1988 – асист, доц., проф. 1996-2005 – зав. каф. каф. конституц. і адмін. права, з 2010 р. – проф. каф. конституц. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Юзьков Леонід Петрович

 • Останні зміни:
28.01.1938- 02.04.1995

Місце народження: Новоселиця.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Акад. АПрН України, засл. діяч вищої школи. 1967-73 – наук. співроб., старш. викл., заст. декана юрид. ф-ту; 1990-92 – проф. каф. конституц. та адмін. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи