ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Черняк Євгенія Валеріївна

16.06.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.

У 2001 р. закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, там же вступила до аспірантури, яку закінчила у 2004 р. З 2004 р. – асистент кафедри конституційного та адміністративного права, з 2010 р. – асистент кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Конституційна юстиція Сполучених Штатів Америки». Читає лекції та веде практичні заняття з нормативного курсу «Конституційне право зарубіжних країн», курсу «Правознавство» (для студентів філологічного та економічного факультетів), зі спецкурсів «Конституційна юрисдикція в Україні», «Проблеми реалізації та охорони Конституції України», веде практичні заняття з курсів «Конституційне право України», «Конституційне процесуальне право» та «Міжнародне публічне право». Напрямки наукової діяльності: теорія конституційного права, порівняльне конституційне право. Автор наукових статей з питань діяльності органів конституційної юстиції України та зарубіжних країн. Осн. праці: Функція судового конституційного контролю в Україні та США // Наукові записки НаУКМА. Т. 20, 2002; Судова справа Marbury v. Madison як головне джерело американської доктрини судового перегляду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. 53, 2003; Аналіз змісту поняття «конституційна юстиція США» та пов’язаної з ним термінології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Вип. 54, 2003; Роль судової влади в політичній системі США // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 21, 2003; Прецедент тлумачення правової норми в діяльності Конституційного Суду України // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 200, 2003.

Автор: О.П.Васильченко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи