ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Коваль Леонід Васильович

11.06.1933- 23.09.2000

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.

1957 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. До 1963 працював у правоохорон. органах – слідчий, інспектор, наук. співроб.-консультант, юрисконсульт. 1965-81 – ст. викл., доц., 1981-97 – проф. каф. конституц. і адмін. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. З 1997 – зав. каф. конституц. та адмін. права Запорізького ун-ту. З 1998 – проф. та зав. каф. правознавства НУ «Києво-Могилянська академія». 1965 захистив канд. дис.: «Нові орг.-прав. форми участі трудящих в управлінні вир-вом», 1980 – докт. дис.: «Адмін.-деліктне відношення». 1997 присвоєне почесне звання «Засл. діяч науки і техніки України». Автор – понад 120 наук. нав. метод. праць, наук.-практ. коментарів до закон-ва тощо. Чл. наук.-консульт. ради ВСУ, заст. голови роб. групи з розробки Адмін. кодексу України; чл. спец. вчен. рад з присудження наук. ступенів. Нагороджений 3 медалями. Осн. праці: Відповідальність за адмін. правопорушення. К., 1975; Административно-деликтное отношение. К., 1979, Кодекс про адмін. правопорушення. Наук.-практ. коментар. К., 1991; Адмін. право. К., 1994, 1996, 1998 (у співавт.). Н.Ю.Пришва

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи