ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Опришко Віталій Федорович

12.08.1942

Місце народження: с. Стара Оржиця Згурівського р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.

Засл. діяч науки і техніки України. 1969 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1974 захистив канд. дис.: «Адмін.-прав. форми контролю за якістю товарів і дотриманням правил торгівлі», 1984 – докт. дис.: «Прав. проблеми вдосконалення держ. управ. якістю пром. продукції». 1975-85 – ст. викл., доц., проф. каф. конституц. та адмін. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. З 1985 – проф., зав. каф. прав. регулювання економіки Київ. нац. економ. ун-ту. Він був одним із фундаторів і першим дир. Ін-ту закон-ва ВРУ. Сфера наук. інтересів – питання теорії держави і права, конституц. та адмін. право, прав. регулювання економіки, міжн. екон. право тощо. За успіхи в розробці цих проблем, впровадження одержаних результатів у законодавчу діяльність. Під кер. автор. колектив випустив перше і друге вид. коментаря до Конституції України» (К., 1996 і 1998), Коментар до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (К., 1999), які були відзначені на Всеукр. щорічному конкурсі на краще юрид. вид. у 1999-2000. За ініціативою вченого та під його кер. проведена значна робота зі систематизації нового чинного закон-ва України, в результаті чого з’явилося 20 т. Офіц. збірника «Закони України», де впорядковано закони та постанови, прийняті Верховною Радою України протягом 1990-2000. Чл. роб. групи з підготовки проекту Конституції України, Концепції розвитку закон-ва України на 1997-2005, Держ. програми розвитку закон-ва України до 2002 та Концепції держ.-прав. реформи в Україні, Держ. програми розвитку закон-ва до 2006. Крім того, під кер. О. за участю Ін-ту закон-ва ВР України розроблено понад 60 законопроектів. Чл. Ради Спілки юристів України, спец. Рад із захисту канд. та докт. дис. Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, Академії внутрішніх справ МВС України. Він очолює редколегію наук. збірника «Прав. регулювання економіки», входить до редколегій інших видань, серед яких «Право України». Нагороджений Почесн. відзнакою лауреата Всеукр. конкурсу на краще проф. досягнення «Юрист року» (1999); знаком «За заслуги в стандартизації» та Почесн. грамотою Держстандарту СРСР. Осн. праці: Якість продукції: управ. та право. К., 1982; Конституційні основи розвитку закон-ва. К., 2001; Міжн. економ. право. К., 1995; Права Європейського Союзу. К., 2002 (у співавт.); Контроль за якістю товарів і додержанням правил торгівлі. К., 1974; Нар. сподарський комплекс: управ. і право. К., 1983; Прав. основи управ. народним госп-вом. Навч. посіб. К., 1979. 

Автор: Н.Ю.Пришва

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи