ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Васильченко Оксана Петрівна

30.09.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.

У 1994 р. закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. У 1994–2010 – асист. кафедри прав людини, згодом – асист., доц. каф. конституційного та адміністративного права, з 2010 –доц. каф. конституційного права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. У 2004 р. захистила канд. дис.: «Джерела конституц. права України: системно-функціональний аналіз». Сфера наук. інтересів: заг. теорія конституц. права, місце та роль омбудсмана та Європ. суду з прав людини в системі гарантій конституц. прав та свобод особи, конституц.-прав. регулювання діяльності політ. партій та громад. організацій в Україні та заруб. країнах. Автор понад 20 праць. Осн. праці: Загальновизнані принципи, норми міжнародного права та міжнародні договори України як джерела конституційного права // Бюлетень Міністерства юстиції України, 2007, №4; Судова нормотворчість у системі джерел конституційного права України // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 36. К., 2007; Перспективи розвитку правової доктрини в системі джерел конституційного права України // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. Випуск 8. Ужгород, 2007; Основні моделі фінансування політичних партій в зарубіжних країнах // Теорія і практика інтелектуальної власності, 2008, №6.

Автор: О.С.Лотюк

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи