ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дорошко Микола Савович

09.10.1962

Місце народження: с. Цвітне Олександрівського району Кіровоградської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1984 іст. ф-т Київ. ун-ту, 1991 асп-ру каф. політ. історії для гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту. Канд. дис. «Формування керівних господарських кадрів промисловості в Українській СРР (1926-1932 рр.)» (1990), докт. дис. «Партійно-радянська номенклатура УРСР у 20-30–ті роки ХХ століття» (2004). Працював асист. каф. історії КПРС Кіровоград. держ. пед. ін-ту ім. О.С.Пушкіна (1986-88); наук. співроб. Ін-ту історії України НАН України (1991-98); помічник-консультант нар. депутата України (1998-2001). У Київ. ун-ті: з 2001 доц. каф. порівняльної політології та регіонознавства, з 2006 проф. каф. країнознавства ІМВ. Фахівець у галузі історії України 1920-30-х, країнознавства держав пострадянського простору, історії зовн. політики України. Автор понад 150 наук. і навч.-метод. праць. Осн. праці: Компартійно-державна номенклатура УСРР у 20-30-ті роки ХХ століття: соціоісторичний аналіз. К., 2004; Країнознавство: Країни СНД: Навч. посіб., 2007; Номенклатура: Керівна верхівка Радянської України (1917-1938 рр.): Монографія. К., 2008; Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД: Навч.-метод. комплекс. К., 2008; Країнознавство. Країни СНД і Балтії: Навч. посіб. Чернівці, 2008; Країнознавство. Країни СНД, Європи, Північної Америки. Навч. посіб. К., 2009 (у співавт.); Геополітичне середовище та зовнішня політика держав пострадянського простору: Навч. посіб. К., 2011; Країнознавство. Підручник. К., 2012 (у співавт.); Країнознавство. Країни пострадянського простору, Європи, Північної Америки. Навч. посіб. К., 2012 (у співавт.). Л-ра: Українські історики ХХ століття: Біобібліографічний довід. / Серія «Українські історики». Вип. 3. К., 2006; Інститут історії України НАН України. 1936-2006. К., 2006.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи