ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Головченко Володимир Іванович

02.03.1962

Місце народження: . Кам’яні Потоки Кременчуцького району Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1984 іст. ф-т Київ. ун-ту, 1991-93 навчався в аспрі каф. історії України Харків. дер. пед. ін-ту ім. Г.С.Сковороди. Канд. дис. «Витоки і становлення української соціал-демократії (1896-1907 рр.)» (1993), докт. дис. «Ідейне становлення української соціал-демократії та еволюція її поглядів на шляхи і перспективи визвольної боротьби (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)» (1998). Працював вчителем історії й суспільствознавства сш № 68 м. Харкова (1988-91); 1993-95 асист. каф. політ. історії України Нац. юрид. академії імені Ярослава Мудрого, м. Харків; 1995-96 доц., 1996-2001 проф. каф. українознавства Харків. Ін-ту Військово-повітряних сил України. У Київ. ун-ті: з 2001 проф. каф. країнознавства ІМВ, з 2012 ст. наук. співробітник ІМВ. З 2007 гол. наук. співр. відділу соц.-політ. історії Ін-ту політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. Фахівець у галузі країнознавства держав Азії, Африки і Лат. Америки, дипломат. історії України й історії політ. партій та сусп. рухів країн, що розвиваються. Нагороджений ювілейно медаллю «70 років Збройних Сил СРСР» (1988); орденом Св. Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ст. УПЦ КП (2009), Почесною грамотою МЗС України (2009). Автор понад 120 наук. і навч.-метод. праць. Осн. праці: Порівняльна політологія: Курс лекцій. К., 2002; Політико-правові системи країн Азії: Курс лекцій. К., 2005; Країнознавство: Азія, Африка, Латинська Америка, Австралія і Океанія: Навч. посіб. К., 2006 (у співавт.); Дипломатична історія України (від найдавніших часів до ХІХ століття): Навч. посіб. К., 2007; Країнознавство: підр. Вид. 1, .К., 2009, вид. 2. К., 2012 (у співавт.); Страноведение: учеб. Астана-Киев, 2012 (в соавт). Л-ра: Енциклопедія сучасної України. Том 6. К., 2006.; Українські історики ХХ століття. Біобібліографічний довідник. К., 2006.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи