ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сербіна Наталя Федорівна

16.10.1959

Місце народження: с. Носачів Смілянського району Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1983 іст. ф-т Київ. ун-тут, 1987 асп-ру цього ф-ту. Канд. дис.: «Особенности социального развития ГДР. 1976-1985 гг.» (1987). У Київ. ун-ті: з 1987 ст. лаб-т каф. гуманіт. дисциплін підгот. ф-ту для іноземних студентів, з 1990 викл. цієї ж каф., доц. каф. порівн. політології та регіонознавства (з 2003 каф. країнознавства) ІМВ. Фахівець у галузі історії Німеччини й України, проблем дем. врядування і культури миру. Автор понад 100 наук. праць.

Осн. праці: Малі держави Європи: Країнознавство Європи та Північної Америки»: Навч. матеріали. К., 2007. Гендерна політика в глобальному інформаційному суспільстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Вип. 40, Ч. ІІ К., 2003; Толерантність як чинник РR в міжнародних відносинах // Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах: Матеріали наук.–прак. Конференції, Ч. 2. Хмельницький, 2003; Гендерні проблеми культури миру // Становление профессиональной карьеры женщин: историко–философский, социологический и психологический аспекты. Х., 2003; Країнознавство. Країни пострадянського простору, Європи та Північної Америки: Навч. посібн. К., 2012 (у співавт.); Країнознавство: Підручник. Вид.1. К., 2009; вид. 2, перероб. і доп. К., 2012 (у співавт.); Страноведение: Учеб. Астана; Киев, 2012.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи