ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Юнак Микола Йосипович

01.01.1935

Місце народження: смт Лозівок Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1961 іст.-філос. ф-т Київ. ун- ту. Канд. дис. «Партийно-политическая работа на селе в процессе становления колхозного строя (на материалах Украины. 1928-1933)» (1980). Працював: 1961-64 заст. зав. відділу пропаганди і агітації, кер. лекторської групи Черкас. Обкому комсомолу, 1964-74 – лектор відділу пропаганди і агітації Черкас. Обкому КПУ, 1974-84 – лектор, зав. відділу пропаганди і агітації ЦК КПУ. У Київ. ун-ті: 1984–91 доц. каф. теорії і методики лекційної пропаганди ф-ту підвищення кваліфікації лекторів, декан цього ф-ту; 1991–95 доц. каф. гуманіт. дисциплін підготовчого ф-ту для іноз. громадян; 1995–2000 доц. каф. порівн. політології та регіонознавства ІМВ. Автор 70 наук. праць. Осн. праці: Єдино-вірний шлях для селянства. К., 1977; Вопросы теории и организации методики. К., 1989; Сионизм в системе империализма: очерки критики теории и практики сионизма. К., 1981 (в соавт.); Нариси історії Черкаської обласної партійної організації. Дніпропетр., 1981 (у співавт.); Володимир Винниченко про роль зовнішньополітичних чинників в Українському державотворенні // Вісник КНУ імені ТарасаШевченка, Вип. 19, 2001; Історія із самосвідомістю. Вітчизняна історія в негуманітарному вищому навчальному закладі // Гуманітарні науки. Наук. практ. журнал Ін-ту вищої освіти (АПН України) К., 2005, №2. Арх.: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 2000, Спр. 190-ПВС.

Автор: В.П. Крижанівський

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи