ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бейдик Олександр Олексійович

17.01.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив геогр. ф-т Київ. ун-ту (1975). Канд. дис. «Структура і динаміка рекреаційного освоєння долини Дніпра в межах УРСР» (1986), докт. дис. «Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських ресурсів України» (2005). У Київ. ун-ті: з 1979 асист., з 1990 доц. фізичної географії та охорони природи кафедри, з 1991 працює на країнознавства та туризму кафедрі, з 2006 проф.

Викладає дисципліни: «Рекреаційна географія», «Географія туризму», «Рекреаційно-туристські ресурси», «Туристсько-рекреаційні комплекси», «Стратегія розвитку національного туризму», «Безпека в туризмі», «Регіон. політика розвитку туризму в Україні», «Географія туризму України», «Туристсько-рекреаційні ресурси світу».

Сфера наук. інтерсів: рекреаційно-туристські ресурси, термінологія, активні методи навчання та психолого-педагогічні проблеми загальноосвітньої та вищої школи, геополітика, безпека життєдіяльності.Експерт з напряму «Туризм» Держ. акредитац. комісії МОНМС України. Постійний чл. Редколегії наук. зб. «Туристично-краєзнавчі дослідження» Ін-ту туризму Федерації профспілок України, «Велика Волинь» Житомир. наук.-краєзнавч. тов.-ва дослідників Волині. Організатор та учасн. експедицій на Байкал, Камчатку, Курильські о-ви та ін.

Бл. 300 праць, зокрема: Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування: Монографія. К., 2001; Українсько-російський словник термінів і понять з географії туризму і рекреаційної географії. К., 1997; Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії. К., 1998; Рекреаційні ресурси України: Навч. посіб. К., 2009, 2011; Україна: стратегія розвитку національного туризму: Навч. посіб. К., 2009, Унікальна Україна: географія та ресурси. К., 2013 (у співав.). Л-ра: Енциклопедія сучасної України. К., 2008. Т. 8; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Шляхами успіху. К., 2008. Т. 3; Географічному факультету – 75. К., 2008; Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю. та ін. К., 2008; Географи Київського університету: Довідник. К., 2003; Хто є хто в українському туризмі. // Міжнародний туризм. 1997. № 5 (20); Географія та основи економіки в школі. 2003. № 1.

Автор: О.О. Любіцева

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи