ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кіптенко Вікторія Костянтинівна

25.12.1966

Місце народження: м. Бровари Київської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1989 Київ. ун-т зі спец. «географ, методист екскурсійної справи, викл. географії», 1996 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Територіальна організація комплексу міжнародного туризму України» (1997). 1989-92 перекладач Київ. інтурбюро. У Київ. ун-ті: з 1992 зав. лаб. геоінформації і туризму, з 1994 асист., з 2001 доц. каф. країнознавства і туризму. Розробила курси: «Туризмознавство: вступ до фаху», «Організація і економіка туризму», «Екскурсознавство і музеєзнавство», «Туроперейтинг», «Основи теорії географії рекреації і туризму», «Менеджмент туризму», «Туристична політика та управління регіональним розвитком туризму», «Основи країнознавства», «Теорія країнознавства і світосистемного аналізу», «Геоглобалістика», «Протокол і етикет ділового спілкування», «Міжн. інформ. системи», «Геоінформаційний менеджмент». Викладає курси: «Менеджмент туризму», «Туристична політика і управління регіон. розвитком туризму», «Основи країнознавства», «Основи теорії країнознавства і світосистемного аналізу», «Геоглобалістика «, «Геоінформ. менеджмент». Розроблений електронно-комп’ют. комплекс (розділи «Міжн. туризм», «Європа»). Сфера наук. діяльності: менеджмент турист. територій, моделювання територ. орг. турист. систем, країнознавство, глобалізація суcп. розвитку, інформ. простір світосистеми.

Автор та співавтор понад 30 наук. праць та навч.-метод. посіб. Нагороджена медаллю «За звитягу».

Осн. праці: Світове господарство в умовах глобалізації: Монографія. К., 2004 (у співавт.); Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навч. посіб. К., 2004 (у співавт.); Туризмознавство: вступ до фаху: Підруч. К., 2008 (у співавт.); Країнознавство: основи теорії: Навч. посіб. К., 2009 (у співавт.); Менеджмент туризму: Підруч. К., 2010. Л-ра: Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003. 

Автор: О.О. Любіцева

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи