ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Любіцева Ольга Олександрівна

13.05.1953

Місце народження: м. Мінськ, Білорусь.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчила 1977 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Територіальна організація галузевого комплексу сфери послуг (на прикладі автотехобслуговування в Українській РСР)» (1985), докт. дис. «Геопросторова організація туристичного процесу» (2003). У Київ. ун-ті з 1977: інженер, мол. наук. співроб. НДЧ геогр. ф-ту. З 1992 на каф. країнознавства та туризму Київ. ун-ту: асист., доц., з 2006 зав. каф. Голова профбюро геогр. ф-ту (з 1995). Чл. 2 спец. вчен. рад Київ. ун-ту по захисту дис. Фахівець з проблем соц. географії, зокрема географії туризму, послуг, культури та релігії. Розробник стандарту вищої освіти в галузі туризму. Експерт держ. акредитац. комісії з культури, мистецтва та туризму МОНмолодьспорту України.

Автор понад 160 наук. праць, 4 монографій, 16 підруч. та навч. посібників. Осн. праці: Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти): Монографія. К., 2002;2006, 2009; Туристичні ресурси України (2007); Географія релігій(1998). Паломництво та релігійний туризм (2011); Географія світового господарства з основами економіки (у співавторстві, 2011). Почесний працівник туризму. Академік АНВО України, Академії туризму України, Відмінник освіти України. Л-ра: Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003.

Автор: Б.П. Яценко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи