ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Малиновська Оксана Юріївна

02.07.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1996 Київ. ун-т зі спец. «менеджер туризму, викл.», 2000 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Політико-географічні аспекти формування та функціонування західного державного кордону України» (2002). Працювала референтом інформ.-аналіт. відділу Тов-ва зв’язків з українцями за межами України (Тов-во «Україна»), менеджером у турист. та рекламній агенціях. У Київ. ун-ті: 1990-91 лаборант каф. геодезії і картографії, з 2000 інженер, з 2002 асист. каф. країнознавства і туризму, з 2006 доц. Викладає авторські курси: «Організація туризму і аналіз діяльності туристичних п-в», «Основи екскурсознавства та музеєзнавства», «Технологія турист. діяльності», «Управ. турист. п-вом», «Управ. персоналом турист. п-ва». Наук. інтереси: маркетинг, реклама і PR, політ. Географія, геополітика, турист. країнознавство.

Автор понад 30 наук. та навч.-метод. праць.

Осн. праці: Туроперейтинг: понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навч. посіб. К., 2003 (у співавт.); Екскурсознавство і музеєзнавство: Навч. посіб. К., 2007 (у співавт.); Туристичне країнознавство: країни-лідери туризму: Навч. посіб. К., 2008 (у співавт.); Туристичне країнознавство: туристичні ресурси світу: Навч. посіб. К., 2009 (у співавт.). Л-ра: Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003. 

Автор: В.І. Стафійчук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи