ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Павлов Сергій Валентинович

18.03.1969

Місце народження: м. Рубіжне Луганської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: асистент.

Канд. дис. «Організація релігійно-географічної сфери України» (1999). Закінчив 1993 географічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. географ, 1997 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1993 інженер ІІ кат., зав. лаб. геоінформації і туризму каф. країнознавства та туризму (з 1994), асист. каф. країнознавства і туризму (з 1997), доц. (з 2003). Читав курси: «Релігієзнавство з основами географії релігії», «Статистика», «Методика досліджень регіон. ринків», «Міжн. ринки». Сфера наук. досліджень: географія релігії (у т.ч. госп. етика різних реліг. напрямів і реліг. фактор в локальних збройних конфліктах), теорет. та практ. питання регіон. інтеграції, статистика, культ. середовище госп. діяльності.

Автор 5 наук. праць. Осн. праці: Географія релігій: Навч. посіб. К., 1999 (у співавт.). Л-ра: Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003. 

Автор: О.О. Любіцева

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи