ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Смирнов Ігор Георгійович

27.09.1946

Місце народження: м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1973 географічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «економіко-географ, викл. географії», асп-ру заочно Сектору географії НАН України. Канд. дис. «Територіальна організація зв’язків промисловості та торгівлі та їх вдосконалення (на прикладі виробництва і споживання тканин в Україні)» (1982), докт. дис. «Логістичний напрям у суспільній географії: теорія та практика досліджень» (2004). У КТЕІ: 1973-97 асист., старш. викл., з 1988 доц. каф. зовнішньоеконом. діяльності, з 1993 заст. декана обліково-екон. ф-ту та ф-ту економіки, менеджменту та права. У Київ. ун-ті: 1997-2006 доц. каф. країнознавства та туризму геогр. ф-ту, з 2006 проф., У 2007 присвоєно вчене звання проф. каф. країнознавства та туризму. Читає нормат. курс «Географія світ. госп-ва», спецкурси: «Міжн. логістика», «Маркетинг у туризмі», «Логістика туризму», «Основи геологістики», «Міжн. бізнес», «Міжн. турист. бізнес»,»Географія ТНК у туризмі». Водночас працює проф. каф. міжн. туризму КНУКІМ та у КНПУ ім. М.П. Драгоманова на каф. географії України та туризму. Фундатор наук. досліджень із розробки логістичного напрямку в сусп. географії та логістики туризму, агрологістики, міжн. турист. бізнесу, маркетингу у туризмі, географії ТНК у туризмі. Має міжн. сертифікати Ін-ту екон. розвитку Світ. банку (м. Вашингтон, США, 1995) та Польсько-амер. літньої екон. школи (м. Ольштин, Польща, 1992). Біографія вміщена в міжн. наук. довідниках «Marquise Who’s Who» (США, 1999, 2000), «Cambridge Biography Dictionary» (Великобританія, 2000, 2002, 2004). Експерт МОНмолодьспорту з напрямку «Туризм». Чл. спец. Вчен. ради геогр. ф-ту Київ. ун-ту по захисту дис. Чл. ДЕК геогр. ф-ту. Голова ДЕК у Київ. міжн. ун-ті (2007-09, 2011 – 2012), КНПУ ім. М.П. Драгоманова (2011), НАУ (2012). Чл. редколегій наук. зб.: «Географія та туризм» (Київ. ун-т) та «Географічні проблеми розвитку продуктивних сил» (Херсон. держ. пед. ун-т).

Автор понад 800 наук. та наук.-метод. праць, 6 монографій, 20 навч. посіб. Підготував 2 канд. наук.

Осн. праці: Глобалізація світового господарства: геопросторовий вимір (2010, в співавторстві); Міжнародний туристичний бізнес» (2009); Логістика туризму (2009); Міжнародна логістика (у співавторстві, 2011); Географія світового господарства (з основами економіки) (у співавторстві, 2011). Нагороджений грамотами Київ. ун-ту та КНУКіМ. Л-ра: Географи Київського університету: Довідник/ Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю. та ін. К., 2008. 

Автор: О.О. Любіцева

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >



Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи