ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Винниченко Ігор Іванович

06.06.1957

Місце народження: с. Скоморохи Житомирського району Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1979 Київ. ун-т каф. фізичної географії, 1983 асп-ру Відділення географії Ін-ту геофізики ім. С.І. Субботіна АН УРСР. Канд. дис. «Ландшафтні основи раціонального землекористування в ерозійнонебезпечних районах (на прикладі Вінницької обл.)» (1987). 1979-80 інструктор з туризму турбази «Пуща-Водиця», 1983-85 викл. географії Київ. технікумів: міськ. електротранспорту, електрон. приладів, 1985-87 інженер палеогеографічної партії Ін-ту географії АН УРСР. З 1987 працює у Київ. ун-ті: асист. каф. фіз. географії, з 1990 асист. каф. країнознавства і туризму, з 1994 доц.

Читає курси: «Туристське краєзнавство», «Етногеографія. Етнополітика», «Основи наук. досліджень», «Спеціалізовані туристські ринки», «Історія туризму». З 1996 обіймає посаду дир. громад. орг. (Ін-т досліджень діаспори). Сфера наук. досліджень: географія та історія закорд. українства, нац. меншин в Україні, розвиток вітчизн. та міжн. туризму. Автор та співавтор понад 120 наук. праць. Упорядкував понад 10 інформ. каталогів та бібліогр. покажчиків. Осн. праці: Українці в державах колишнього СРСР: Історико-географічний нарис. Ж., 1992; Україна 1920-1980-х: Депортації, заслання, вислання. К., 1994; Українці Берестейщини, Підляшшя й Холмщини в першій половині XX ст. К., 1997; Німці в історії Київського університету (ХІХ – 1 половина ХХ ст.). К., 2009 (у співавт). Л-ра: Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Українські історики ХХ століття: Бібліографічний довідник. вип. 2, ч.1, К., 2003. 

Автор: О.О. Любіцева

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи