ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Яценко Борис Павлович

01.01.1942

Місце народження: с. Малий Вистороп Лебединського району Сумської області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.

. Закінчив 1963 сх. ф-т Ленінгр. ун-ту зі спец. «сходознавець-філолог (японознавець)», 1967 асп-ру геогр. ф-ту С.-Петерб. ун-ту. Канд. дис. «Північні райони Японії» (1967), докт. дис. «Структура господарства Японії» (2001). З 1968 мол. наук. співроб. наук.-орг. відділу Всесоюз. ін-ту рослинництва ім. М. Вавилова. У Київ. ун-ті: з 1970 старш. викл., з 1976 доц. каф. економічної географії, з 1991 зав. новоствореної каф. країнознавства та туризму, 3 2001 р. проф. каф. країнознавства та туризму. 3 1992 – провід. наук. співроб. за сумісн. відділу Сучас. Сходу Ін-ту сходознавства НАН України. Читає курси: «Основи теорії географії світ. госп-ва», «Країнознавство: основи теорії», «Політ. географія», «Географія зовнішньоеконом. діяльності», «Політ. географія і геополітика регіонів світу», країнознавчі курси з проблем госп-ва Японії та ін. економічно розвинених країн. Сфера наук. інтересів: дослідження географії світ. госп-ва, географії міжн. екон. відносин, проблем політ. географії та геополітики, в країнознавстві – різноманітні аспекти японознавства, географія госп-ва ін. економічно розвинених країн. Опублікував понад 250 наук. праць, 30 монографій та кол. монографій.

Осн. праці: Економічна географія зарубіжних країн: У 3-х тт. К., 1975, 1978, 1981 (у співавт.); Економічна і соціальна географія світу. К., 1997, 1998, 2000, 2006 (у співавт.); Світова економіка. К., 2000, 2007 (у співавт.); Економіка зарубіжних країн. К., 1997, 2000 (у співавт.); Структура господарства Японії. К., 2005; Політична географія і геополітика. К., 2007; Країнознавство: основи теорії. К., 2009, Довідковий атлас світу. К., 2010 (у співавт.) Віце-президент тов-ва «Україна – Японія» (з 1992). Один із засновників наук. тов-ва «Академія туризму України». Нагороджений почесними грамотами МОН України та Міністерства економіки України, знаком «Почесний працівник туризму України» (2002), Грамота Верховної Ради України (2009), орденом «Вранішнього сонця» ІІІ ступеня та грамота МЗС Японії (2012). Л-ра: Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003.

Автор: О.О. Любіцева

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи