ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Кріогенної та мікроелектроніки кафедра Кріогенної та мікроелектроніки кафедра

Історія каф. кріогенної та мікроелектроніки бере свій початок з 1972, коли бурхливий розвиток мікроелектроніки, далекого космічного зв’язку та ін. обумовили необхідність підготовки фахівців відповідної кваліфікації для підприємств України і СРСР. Саме радіофізичний факультет ун-ту мав на той час усе необхідне для вирішення цієї задачі: були відповідні викладацькі та наук. кадри, була певна лабор. база. Організація каф. та спеціалізації проводилась під керівництвом проф. М.Г.Находкіна, який очолив її та протягом 26 років стояв у її керма. Метою роботи каф. була підготовка інж.-дослідників для розвитку новітніх перспективних напрямків науки і техніки на основі їхньої участі у наук. дослідженнях. Згодом на каф. було створено 2 наук. лаб. (наук. керівник М.Г.Находкін), які забезпечили успішний розвиток навч. та наук. роботи. У 1998 – 2004 каф. очолював проф. Г.А. Мелков З 2004 кафедрою керує доц. І.П.Коваль. З часу заснування каф. її навч. та наук. робота охоплює 3 основні напрями, згідно з якими було створено 3 відповідні структурні підрозділи. Перший з цих напрямків – фізика поверхні твердого тіла та електронна спектроскопія – очолює акад. НАНУ проф. М.Г. Находкін. Іншим напрямком, пов’язаним з прикладними питаннями оптичної обробки інформації, керує доц. В.Н. Курашов Електроніка й техніка НВЧ і взаємодія НВЧ із речовиною є предметом третього напрямку, котрий очолює проф. Г.А. Мелков. Всі ці три напрями тісно пов’язані між собою і слугують єдиній меті - підготовці висококваліфікованого спеціаліста - радіофізика, обізнаного із сучасною мікроелектронною технологією і існуючими тут методами досліджень і спроможного до практичного застосування цих методів для створення і експлуатації інформаційних систем оптичного і надвисокочастотного діапазонів. На каф. діє школа фізичної електроніки та фізики поверхні. Вона є складовою частиною київ. наук. школи фізичної електроніки, заснованої понад 70 років тому чл.-кор. АН УРСР, проф. Н.Д. Моргулісом в Ін-ті фізики АН УРСР та Київ. ун-ті, де він почав працювати у 1932. Кер. наук. школи сьогодні є М.Г. Находкін. При каф. функціонує навч. лабораторія (зав. В.І.Чичирко), де майбутні фахівці оволодівають практичними уміннями та навичками роботи на унікальному наук. обладнанні, як промисловому, так і створеному співроб. каф. З метою розширення тематики спец. курсів до учбового процесу активно залучаються провідні вчені НАН України: проф. Є.І. Білоколос, проф. А.А. Молчанов, проф. В.М. Пан, проф. Е.А. Пашицький, проф. Е.М. Руденко, проф. С.М. Рябченко, проф. І.М Яковкін. На данний час на каф. працюють: М.Г.Находкін, акад. НАН України, доктор фізико-математичних наук, проф.; І.П.Коваль, зав. каф., кандидат фізико-математичних наук, доц.; Г.А.Мелков, доктор фізико-математичних наук, проф., П.В.Мельник, кандидат фізико-математичних наук, проф.; О.В.Прокопенко, кандидат фізико-математичних наук, асист., А.О.Голобородько, кандидат фізико-математичних наук, асист.; С.П.Кулик, кандидат фізико-математичних наук, доц.; В.Н.Курашов, кандидат фізико-математичних наук, доц.; А.В.Коваленко, асист.; Я.І.Кишенко, кандидат фізико-математичних наук, доц.; Д.В.Поданчук, кандидат фізико-математичних наук, старш. наук. співроб.; О.Ф.Бардамид, кандидат фізико-математичних наук, старш. наук. співроб.; Т.В.Родіонова, кандидат фізико-математичних наук, старш. наук. співроб.; О.І.Барчук, кандидат фізико-математичних наук, наук. співроб.; М.І.Федорченко, кандидат фізико-математичних наук, старш. наук. співроб.; Ю.В.Коблянский, кандидат фізико-математичних наук, старш. наук. співроб. Каф. підтримує наук. контакти з: Оклендським ун-том (США), Ун-том штату Колорадо (США), Мюнстерським ун-том та Кайзерслаутернським технічним ун-том (Німеччина), ун-том Орли (Париж) та Центром атомної енергії СЕА, Сакле (Франція), з Ін-том радіотехніки і електроніки РАН (Росія).Осн. монографії, видані співробітниками каф.: Мелков Г.А., Ільченко М.Є., Мирських Г.А. “Твердотільні НВЧ фільтри”, 1977; Лазеры в криминалистике и судебных експертизах / Под ред. Н.Г.Находкіна, В.И. Гончаренко К., 1986; Атлас ионизационных спектров / Под ред. М.Г. Находкіна. К., 1989; Ионизационная спектроскопия / Под ред. академ. Н.Г.Находкіна. К., 1992; Gurevich A.G., Melkov G.A. “Magnetization Oscillations and Waves”, CRC Press, New York, London, Tokyo, 1996; Находкін М.Г., Шека Д.І. Фізичні основи мікро- та наноелектроніки: К., 2005.

Бардамид Олександра Федорівна

 • Останні зміни:
12.12.1945

Місце народження: м. Тбілісі, Грузія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1970 закінчила радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Працює в Київ. ун-ті з 1970 спочатку на каф. фізичної електроніки, з 1989 на каф. кріогенної та мікроелектроніки на посадах старш. інж., мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб.

Читати далі >Барчук Оксана Іллівна

 • Останні зміни:
26.02.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: завідуючий лабораторією.
1981 закінчила радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1987 асп-ру за спец.“Радіофізика, включаючи квантову радіофізику”. Працює в ун-ті з 1981: інж. НДЛ оптичної обробки інформації радіофізичного ф-ту на каф. кріогенної та мікроелектроніки, інж. 2 кат., мол. наук. співроб., наук. співроб., з 2007– зав. лаб. оптичної та мікрохвильової обробки інформації.

Читати далі >Бондарчук Олександр Борисович

 • Останні зміни:
01.01.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: асистент.
1983 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту.

Читати далі >Булавенко Сергій Юрійович

 • Останні зміни:
15.07.1975

Місце народження: м. Біла Церква Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: асистент.
У 1998 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту, отримав ступінь магістра. В 2005 р. отримав другу вищу освіту в Інституті післядипломної освіти Київ. ун-ту за спец. «Фінанси».У 1999-2003 рр. працював на каф. кріогенної та мікроелектроніки радіофізичного ф-ту на посадах: мол. наук. співроб., асист.

Читати далі >Воскобойніков Олександр Михайлович

 • Останні зміни:
01.01.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив 1974 Ташкент. ун-т за спец. “Теоретична фізика”.

Читати далі >Гірник Володимир Іванович

 • Останні зміни:
03.02.1942

Місце народження: с. Покров-Березовка, Кондольский р-н, Пензенська обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
Працює в ун-ті з 1974 на посадах: пров. інж., наук. співроб., старш. наук. співроб. лабораторії запису інформації і теорії середовищ радіофізичного факультету.

Читати далі >Гойса Сергій Миколайович

 • Останні зміни:
04.07.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив 1977 радіофізичний факультет Київ. ун-ту,1982 - асп-ру ун-ту. В Київ. ун-ті працював на посадах: 1976 - старш. лаб-т, 1977 - інж. каф. фізелектроніки, 1980 - мол. наук. співроб. каф. кріогенної і мікроелектроніки, 1987 - асист., 2003 - доц. каф. електрофізики.

Читати далі >Горячко Андрій Миколайович

 • Останні зміни:
02.11.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: асистент.
1997 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту, де працює з того ж року: мол. наук. співроб. (2008), асист. каф. кріогенної та мікроелектроніки (2009).

Читати далі >Гримальський Володимир Всеволодович

 • Останні зміни:
01.01.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У 1996 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. Працював на радіофізичному факультеті на каф. кріогенної та мікроелектроніки мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб.

Читати далі >Давиденко Ірина Іванівна

 • Останні зміни:
04.08.1960

Місце народження: м. Славута Славутськ. р-ну Хмельн. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Остання займана посада: провідний науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1984 – інженер, мол. наук. співроб. радіофізичного ф-ту, 1993 – наук. співроб., 1994 – старш. наук. співроб. міжфакультет. НДЛ «Прикладних проблем запису інформ.», 1999 – докторант каф. кріогенної і мікроелектроніки радіофіз. ф-ту й каф. хімії високомолекулярних сполук. 2000 – старш. наук. співроб. НДЧ, з 2002 – провід. наук. співроб. НДЛ «Інформаційні середовища на основі мономерів та полімерів» хім. ф-ту.

Читати далі >Зиков Герман Олексійович

 • Останні зміни:
08.07.1931- 07.02.2003

Місце народження: м. Чита, Росія.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
Закінчив у 1955 радіофізичний факультет, каф. фізичної електроніки. Після закінчення був залишений на роботі на цій же кафедрі. За час роботи обіймав посади лаб - та, старш. лаб-та, інж., зав. лаб., старш. наук. співроб.

Читати далі >Іванюта Олександр Миколайович

 • Останні зміни:
05.02.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: асистент.
Закінчив 1995 радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 2001 - асп-ру цього ун-ту. Захистив 2003 канд. дис. 1986-1991- лаб-т, 1991-1994 - старш. лаб-т, 1994-2000 - інженер, 2000-2003 - пров. інженер, 2003-2005 - наук. співроб. каф. кріогенної і мікроелектроніки з перервою на службу в збройних силах. З 2005 працює на посаді асист. каф. електрофізики.

Читати далі >Канченко Володимир Якимович

 • Останні зміни:
01.01.1949

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
Закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Працював в університеті, пройшовши шлях від інженера до старшого наукового співробітника.

Читати далі >Кисіль Олександр Васильович

 • Останні зміни:
06.06.1951

Місце народження: м.Київ.
Остання займана посада: заступник завідуючого кафедрою з наукової роботи.
Закінчив 1974 радіофізичний факультет Київ. ун-ту. 1974-75 - методист Мін-ва освіти УРСР. З 1975 - у Київ. ун-ті на каф. кріогенної та мікроелектроніки: 1975-77 — старш. інж., 1977-79, 1981-86 — мол. наук. співроб., 1986-93 – наук. співроб., з 1993-2006 — зав. НДЛ оптич. обробки інформації та теорії середовищ, з 1990 — заст. зав. каф. з наук. роботи.

Читати далі >Кишенко Ярослав Іванович

 • Останні зміни:
25.02.1955

Місце народження: с. Немовичі, Сарненського р-ну, Рівнен. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: асистент.
У 1976 закінчив каф. теоретичної фізики фізичного факультету Київ. ун-ту.

Читати далі >Коблянський Юрій Володимирович

 • Останні зміни:
30.07.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
Закінчив 1977 радіофізичний факультет Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює на кафедрі кріогенної та мікроелектроніки: 1977-78 - інж.; 1978-81 – асп., 1981-86 - мол. наук. співроб.; 1986-95 - асист.; 1995-96 - доц. З 1996- старш. наук. співроб. 1986 - 95 – вчен. секретар каф.

Читати далі >Коваленко Андрій Віленович

 • Останні зміни:
18.03.1965

Місце народження: м.Черкаси.
Остання займана посада: асистент.
Закінчив 1987 радіофізичний факультет Київ. ун-ту за спеціалізацією “Кріогенна та мікроелектроніка”. У Київ. ун-ті працював на посадах мол. наук. співроб., наук. співроб. лаб. оптичної обробки інформації радіофізичного факультету. З 2000 – асист. каф. кріогенної та мікроелектроніки.

Читати далі >Коваль Ігор Пилипович

 • Останні зміни:
03.02.1947

Місце народження: м. Морозовськ, Ростов. обл. Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: завідуючий кафедрою.
Закінчив 1970 радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1975 - асп-ру. 1970-71 - мол. наук. співроб. ПЛ фізичної електроніки; На кафедрі кріогенної та мікроелектроніки працює з моменту її заснування: з 1976 - старш. інж., асист., 1987 - доц., з 2004 – зав. каф. кріогенної та мікроелектроніки.

Читати далі >Кошова Світлана Володимирівна

 • Останні зміни:
03.09.1941

Місце народження: м. Рівне.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчила 1964 радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1965-68 - заочно навчалась в асп-рі.У 1964-65 працювала у НДІ радіотех. проблем. З 1970 працювала на радіофізичному ф-ті Київ. ун-ту.

Читати далі >Кринько Юрій Миколайович

 • Останні зміни:
03.01.1943

Місце народження: с. Попівка Калинівського р-ну Вінницьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1964 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1967 - асп-ру. Працював на посаді старш. інженера ПНДЛ фіз. електроніки, мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб. радіофізичного факультету.

Читати далі >Кулик Сергій Петрович

 • Останні зміни:
14.11.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив 1981 радіофізичний факультет Київ. ун-ту. З 1981 працює на радіофізичному факультеті на посадах: інж., мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., зав. НДЛ електрон. спектроскопії, асист., доц.

Читати далі >Курашов Віталій Наумович

 • Останні зміни:
09.05.1941

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив 1964 радіофізичний факультет Київ. ун-ту.

Читати далі >Лисенко Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
01.01.1959

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У 1981 закінчив Київ. ун-т. 1987 асп-ру.

Читати далі >Матвєєв Віталій Терентійович

 • Останні зміни:
01.02.1942

Місце народження: с. Книжківці Ружичнянськ. р-ну Хмельницьк. обл., тепер в межах м. Хмельницького.
Остання займана посада: провідний інженер-електронік.
Закінчив 1970 радіофізичний ф-т Київ. ун-ту за спец. «радіофізика та електротехніка». У Київ. ун-ті: з 1968 – старш. технік, з 1970-2003 – інж., старш. інж., пров. інж.-електронік, що виконував наук.-тех. розробки у таких НДЛ: проблемній лаб. каф. фіз. електроніки; НДЛ «Фізики поверхні та емісійних явищ», НДЛ «Електрон. спектроскопії» та НДЛ «Оптичної та мікрохвильової обробки інформації та теорії середовищ» каф. кріогенної та мікроелектроніки радіофіз. ф-ту.

Читати далі >Мелков Генадій Андрійович

 • Останні зміни:
24.09.1939

Місце народження: м. Жиздра, Калузьскої обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, Заслужений діяч науки й техніки України.
Остання займана посада: завідуючий кафедрою (1998 - 2004).
В 1962 закінчив каф. квантової радіофізики Київ. ун-ту, з того ж року почав працювати на радіофізичному факультеті, обіймаючи посаду мол. наук. співроб. З 1967 працював на посадах доц. (каф. квантової радіофізики), а потім - проф. 1992 - 2002 - декан радіофізичного факультету, 1998 - 2004 очолював каф. кріогенної та мікроелектроніки.

Читати далі >Мельник Павло Вікентійович

 • Останні зміни:
23.04.1932

Місце народження: с. Калинівка Староконстянт. р-ну Хмельниц. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, Лауреат Держ. премії України в галузі науки й техніки.
Остання займана посада: професор.
В 1955 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1960 – асп-ру ун-ту. Працював в Київ. ун-ті: 1954-55– лаб-т, 1955-57 – зав. лаб., 1960-70 – старш. наук. співроб., 1970-72– старш. викл. каф. фізичної електроніки, 1972-98– доц. каф. кріогенної та мікроелектроніки. З 1998 – проф. каф. кріогенної та мікроелектроніки.

Читати далі >Мусатенко Юрій Сергійович

 • Останні зміни:
16.05.1974

Місце народження: м.Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
1996 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Працював у Київ. ун-ті у 1996 - 2005 на посадах: інж., аспірант, наук. співр. НДЛ Оптичної обробки інформації.

Читати далі >Находкін Микола Григорович

 • Останні зміни:
25.01.1925

Місце народження: с. Прохорівка Драбівського р-ну Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, Заслужений діяч науки і техніки.
Після закінчення фізичного факультету у 1950 вступив до асп-ри, в 1954 захистив канд. дис.

Читати далі >Новосельська Алла Іванівна

 • Останні зміни:
17.08.1934

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У 1957 закінчила радіофізичний факультет Київ. ун-ту. 1973 захистила канд. дис. У 1957-62 працювала в Ін-ті автоматики АН УРСР.

Читати далі >Пан Володимир Михайлович

 • Останні зміни:
15.09.1931

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив 1954 інж.-фіз. ф-т КПІ, спец. «Фізика металів». З 1955 до теп. часу працює у Ін-ті металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України. 1970 очолив кріогенну лаб в Ін-ті металофізики АН УРСР, де були започатковані наук. дослідження в галузі фізики надпровідності у Києві.

Читати далі >Поданчук Дмитро Васильович

 • Останні зміни:
03.04.1944

Місце народження: м. Ново-Хованськ, Калінінськ. обл., тепер Тверська обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1966 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту.

Читати далі >Прокопенко Олександр Володимирович

 • Останні зміни:
05.04.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: заступник декана з міжнародного співробітництва.
2002 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 2005: асист. каф. електрофізики радіофізичного факультету; 2005 асист., 2008 доц. каф. кріогенної та мікроелектроніки, 2007 – заст.. декана рафдофізичного ф-ту з міжнарод. співробітництва.

Читати далі >Пустильник Олег Дмитрович

 • Останні зміни:
12.10.1949- 10.10.2009

Місце народження: м. Черняховськ, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1972 закінчив КПІ. Працював в Київ. ун-ті з 1978 на посадах: мол. наук. співроб. старш. наук. співроб.

Читати далі >Пятницький Максим Юрійович

 • Останні зміни:
31.07.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: асистент.
Закінчив 1989 радіофізичний факультет Київ. ун-ті, 1995 асп-ру цього ун-ту. У Київ ун-ті працював з 1989 на посадах: інж., мол. наук. співроб., асист. каф. кріогенної та мікроелектроніки.

Читати далі >Родіонова Тетяна Василівна

 • Останні зміни:
12.02.1953

Місце народження: м. Іваново, Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У 1975 закінчила радіофізичний факультет Київ. ун-ту, у 1986 закінчила спецф-т за спец. "Інтегральна та функціональна мікроелектронна техніка"Після закінчення працювала в НВО “Квант”, з 1978 - на каф. кріогенної та мікроелектроніки: старш. інж., мол. наук. співроб., наук., співроб, .старш. наук. співроб. (з 1991).

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 36
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи