ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кринько Юрій Миколайович

03.01.1943

Місце народження: с. Попівка Калинівського р-ну Вінницьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

1964 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1967 - асп-ру. Працював на посаді старш. інженера ПНДЛ фіз. електроніки, мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб. радіофізичного факультету. Захистив 1984 канд. дис. «Дослідження диференційних характеристик непружньо відбитих електронів» (наук. кер. – проф. М.Г.Находкін). Осн. напрям наук. діяльності: взаємодія електронів середніх енергій з речовиною. Голова профбюро ф-ту (з 1995), член президії профкому ун-ту, голова комісії з питань кол. договору. Автор 94 наук. праць. Літ-ра: Радіофізичний факультет. 50 років: Довідник. К., 2002. Осн. праці: Упругое отражение электронов от неупорядоченных мишеней // ФТТ, 1983. Т. 25. № 5 ( в соавт.); Залежності спектрів ХВЕЕ індію від енергії електронів при різних кутах розсіяння // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки, 2000. Вип.3 ( у співавт.); A new approach to analysis of reflection electron energy loss spectra // J. Electr. Spectrosc. and Related Phenom, 2002. Vol. 122 ( in co-authorship); Analysis of the principal components for REEL spectra of indium // J. Electr. Spectrosc. and Related Phenom, 2003. Vol. 133 (in co-authorship); Аналіз форми компонентів спектрів ХВЕЕ полікрис­талічних плівок алюмінію // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки, 2004. Вип. №4 ( у співавт.)

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи