ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Кримінального права та кримінології кафедра Кримінального права та кримінології кафедра

Одна з перших каф., заснованих на юрид. ф-ті Київ. ун-ту. Спочатку носила назву каф. кримін. законів, потім – кримін. права та судочинства, кримін. права, кримін. процесу та криміналістики, кримін. права та процесу. Свою нинішню назву каф. одержала у 1988, коли з її складу були виділені дисципліни кримін.-процесуального, а також криміналіст. циклу. Історія каф. налічує багато славних імен. Одними із перших зав. каф. був проф. кримін. права С.О. Богородський. Після ВВВ каф. очолювали відомі вчені: д. мед. н., проф. Ю. Сапожніков (1944–46), д-р юрид. наук, проф., засл. діяч науки С. Тихенко (1947–71), д-р юрид. наук, проф., засл. працівник вищої школи України П. Матишевський (1971–87), д-р юрид. наук, проф. М. Михеєнко (1987–88), д-р юрид. наук, засл. юрист України, чл.-кор. АПрН України, проф. С. Яценко (1988-96); канд. юрид. наук, проф. П. Андрушко (1996–2007), з 2007 – д-р юрид. наук, проф. В. Глушков, з 2010 р. – к.юрид.н., проф. П.П.Андрушко. Каф. забезпечує викладання курсів: «Кримін. право України», «Кримінологія», «Кримін.-виконавче право України», а також спецкурсів: «Теорет. основи кваліфікації злочинів», «Проблеми призначення покарання», «Проблеми кваліфікації злочинів у сфері госп. діяльності», «Актуальні питання окремих ін-тів Заг. частини кримін. права», «Проблеми кримін.-прав. охорони прав людини», «Проблеми боротьби з організованою злочинністю», «Порівняльне кримін. право». Вчені каф. опублікували монографії: проф. Матишевський П. «Ответственность за преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоров’я населения»(1964), «Ответственность за преступления против социалистической собственности»(1968), «Преступления против собственности и смежные с ними преступления» (1996); проф. Яценко С. – «Ответственность запреступления против общественного порядка» (1976), «Уголовно – правовая охрана общественного порядка: сравнительно – правовой аспект» (1986); є співавторами підручників «Кримін. право України. Заг. частина» (1997), «Кримін. право України: Особл. частина» (1999), 6 видань Наук.-практ. коментаря до кримін. кодексу України 1960 (1994-00), трьох видань Наук.-практ. коментаря до кримін. кодексу України 2001 (2001–03), навч. посіб. «Кримін. право України: Практикум» (2002). Підручник «Кримін. право України. Особл. частина» (1999) отримав другу премію на конкурсі, проведеному Спілкою юристів України в номінації «Кращий підручник». У 2000 виданий двохтомник «Кримін. кодекс України з постатейними матеріалами» (Упоряд. доц. Андрушко П., доц. Шапченко С.). Викл. каф. беруть активну участь в законопроектних роботах, в підготовці проектів постанов Пленуму ВСУ. П.П.Андрушко

Андрушко Петро Петрович

 • Останні зміни:
08.10.1949

Місце народження: с. Ставиське Козелецького р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри.
1976 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1977-89 – асист., 1989-91, 1995-96 – доц., 1991-95 – старш. наук. співроб. 1996-98 – в.о. зав., 1998-2005 зав., з 2005 – проф., з 2010 р. – зав. каф. кримін. права та кримінології юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 1987 захистив канд. дис. «Юрид. природа і значення виконання наказу та виконання професійних функцій у рад. кримін. праві». 1990 присвоєно вчене звання доц., 2005 – проф.

Читати далі >Бахуринська Олена Олександрівна

 • Останні зміни:
22.12.1968

Місце народження: с. Новороманівка Володарськ. р-ну Донецьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1994 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1994-2008 – асист., з 2008 – доц. каф. кримін. права та кримінології юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Беньківський Володимир Олександрович

 • Останні зміни:
30.08.1966

Місце народження: м. Умань Черкаської області.
Наукове звання: асистент.
У 1994 р. закінчив юридичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. З 1994 р. – асистент кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Берзін Павло Сергійович

 • Останні зміни:
26.06.1978

Місце народження: м. Білогірськ АРК.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
2001 закінчив юрид. ф-т Таврійськ. ун-ту ім. В. І. Вернадського. З 2004 – асист, з 2007 – доц., з 2011 – проф. каф. кримін. права та кримінології юрид. ф-ту Київ. ун-ту. Стипендіат Каб. міністрів України (2005-07), лауреат Премії ім. Тараса Шевченка КНУ ім. Т. Шевченка.

Читати далі >Білогриць-Котляревський Леонід Сергійович

 • Останні зміни:
09.02.1855- 28.07.1908

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: доктор кримінального права.
Наукове звання: професор.
1876 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1880 здобув ступінь магістра. 1881–83 перебував у наук. відрядженні за кордоном. 1883-91 працював у Демидів. юрид. ліцеї (Ярославль): доц., з 1887 – ордин. проф. каф. кримін. права. З 1891 проф. каф. кримін. права. Київ. ун-ту.

Читати далі >Бобонич Євген Федорович

 • Останні зміни:
02.06.1973

Місце народження: м. Свалява, Закарпатської області.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: асистент.
У 1996 р. з відзнакою закінчив юридичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. З того ж року працює на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка: 1996-2007 рр. – асистент кафедри кримінального права та кримінології; з 2007 р. – в Науково-дослідному секторі «Центр досліджень проблем прав людини» – юрист 1-ої категорії, що проводить НТР, з 2008 р. – в.о. завідувача.

Читати далі >Брайнін Яків Маркович

 • Останні зміни:
01.01.1899- 18.02.1976

Місце народження: м. Миколаїв .
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1940 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1920-42 – працював в слідчих та прокурор. органах, поєднуючи цю діяльність з викладацькою роботою. Навчався на правовому відділенні Київ. ін-ту нар. госп-ва. 1932-41 викладав кримін. право в Київ. юрид. школі, з 1940 – на юрид. ф-ті Київ. ун-ту. З 1965 проф. каф. кримін. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Василенко Василь Іванович

 • Останні зміни:
04.04.1922- 05.07.1981

Місце народження: с. Демки Драбівського району Черкаської обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
До лютого 1942 р. навчався на двомісячних курсах резерву середнього політскладу Південно-Західного фронту. До кінця Великої Вітчизняної війни обіймав посади, пов’язані переважно з партійно-комсомольською роботою. З вересня 1946 р. по липень 1948 р. – секретар комсомольського бюро 30-го окремого полку Південної групи військ. У 1948-1953 рр. навчався на юридичному факультеті Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, де у 1953 р. вступив до аспірантури по кафедрі кримінального права. У 1956-1957 рр. – викладач, з 1957 р. – старший викладач цієї ж кафедри. У 1968 р. В.І. Василенку було присуджено вчене звання доцента. Працював також на посаді Голови Товариського суду Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка (1967-1976) та заступника декана юридичного факультету (1972-1974).

Читати далі >Глушков Валерій Олександрович

 • Останні зміни:
28.10.1947

Місце народження: м. Цзінчжоу, КНР.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Засл. юрист України. Полк. міліції. 1972 закінчив Одес. мед. ін-т, 1975 юрид. ф-т Одес. ун-ту. У 2007–2010 – проф., зав. каф. кримін. права і кримінології Київ. ун-ту.

Читати далі >Дзюба Володимир Трохимович

 • Останні зміни:
10.02.1941

Місце народження: с. Дернівка Баришів. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1971 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. До 1975 працював у місцевих органах влади (Володарська райрада Київ. обл.). 1975-80 – слідчий УВС м. Києва. 1980-95 на каф. кримін. права Київ. ВШ МВС України (нині КНУВС) – викл., доц. З 1995 – доц. каф. кримін. права та кримінології юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Єфремов Сергій Олександрович

 • Останні зміни:
07.12.1951

Місце народження: с. Нестерварка Тульчинськ. р-ну Вінницьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1977 закінчив юрид. ф-ту Київ. ун-ту. Працював слідчим прокуратури м. Борисполя Київ. обл. З 1980 – викл., асист., з 1987 – доц. каф. кримін. права та кримінології юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Задоя Костянтин Петрович

 • Останні зміни:
22.09.1983

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: асистент.
У 2006 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У 2006-2009 рр. навчався в аспірантурі юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2008 р. працює асистентом кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Ільїна Оксана Валеріївна

 • Останні зміни:
27.04.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: асистент.
У 1997 р. закінчила юридичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка і з того часу працює асистентом кафедри кримінального права та кримінології.

Читати далі >Кобзаренко Павло Васильович

 • Останні зміни:
03.02.1937- 30.03.1998

Місце народження: Малинський р-н Житомир. обл. .
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1962 закінчив юрид. ф-ту Київ. ун-ту. Працював мол. наук. співроб. Київ. НДІ суд. експертизи. З 1963 на юрид. ф-ті Київ. ун-ту: старш. лаборант, з 1968 – асист. каф. кримін. права та криміналістики, з 1975 – доц. каф. кримін. права та кримінології.

Читати далі >Куцевич Максим Петрович

 • Останні зміни:
16.10.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
2004 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. 2004 юрисконсульт 2 категорії Держ. підприємства «Нац. енергетична компанія «Укренерго». З 2007 – асист. каф. кримін. права та кримінології юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Лихова Софія Яківна

 • Останні зміни:
27.09.1957

Місце народження: м. Дубровиця Рівнен. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1980 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1980-88 працювала в Ін-ті держави і права АН УРСР. 1988-90 – ст. викл. каф. управління, організації і економіки Київ. держ. ін-ту культури. З 1990–11 – асист., доц. та проф. каф. кримін. права та кримінології юрид. ф-ту Київ. ун-ту, з 2011 – зав каф. кримінального права і процесу Нац. авіац. ун-ту. 1995 присвоєне вчене звання доц.

Читати далі >Матишевський Павло Семенович

 • Останні зміни:
10.10.1919- 10.11.2001

Місце народження: с. Клешев Слуцького р-ну Мінської обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Акад. АПрН України. 1941 закінчив військ. училище. Учасн. ВВВ (Півд.-Зах. та Півд. фронтів) командир кулеметного взводу. Інвалід ВВв І групи. У 1942 викладав на юрид. ф-ті Азербайджан. ун-ту. Згодом переведений до Київ. ун-ту. 1946 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1947 – асист., з 1954 – доц., з 1971 – проф. каф. кримін. права, кримін. процесу та криміналістики. 1971–87 зав. каф. кримін. права та кримінології. 1974-84 – декан.

Читати далі >Сусло Дмитро Спиридонович

 • Останні зміни:
10.02.1909- 04.11.1988

Місце народження: с. Кам’яна Криниця, тепер Ульяновського р-ну Кіровоград. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1949 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1949 перейшов на виклад. роботу до Київ. ун-ту. 1949 безпідставно засуджений до 10 років позбавлення волі. Після звільнення і зняття судимості 1953 повернувся до ун-ту: був старш. лаборантом каф. кримін. права, доц. каф. проц. права, згодом з 1976 – проф. каф. кримін. права і процесу юрид. ф-ту. Досліджував проблеми крим.-проц. права, діяльн. суд. та прокур. органів.

Читати далі >Тихенко Сергій Іванович

 • Останні зміни:
07.06.1896- 19.10.1971

Місце народження: м. Шемаха, Азербайджан.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Навчався у Петроградському ліцеї. У 1918 р. закінчив юридичний факультет Петроградського університету і був направлений на слідчу роботу в революційний військовий трибунал військ Східного Сибіру, а згодом – Південно-Західної залізниці. Свою науково-педагогічну діяльність він розпочав у Києві в 1921 р. викладачем Вищої військової школи, де викладав конституцію та військове законодавство. Згодом, у 1924 р. був викладачем Київського Інституту народного господарства, де вперше почав займатися питаннями радянського кримінального права та криміналістики; також працював в школі керівного складу міліції, юридичної школи Національного комісаріату юстиції УРСР. З 1928-1938 рр. завідував виправно-трудовою секцією київського філіалу Українського інституту вивчення злочинності, а у 1935-1941 рр. очолював відділ криміналістичних досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, де у 1949 р. йому було присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «криміналістика і судова експертиза». Також працював заступником завідувача секцією кримінального права і процесу Українського науково-дослідного інституту юридичних наук.

Читати далі >Туркевич Інна Костянтинівна

 • Останні зміни:
21.11.1929

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Засл. юрист України. 1954 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. Після закінчення працювала слідчим і пом. прокурора Хмельниц. обл. та м. Києва. З 1964 асист. каф. кримін. права та кримінології. З 1997 зав. каф. Академії адвокатури України.

Читати далі >Шапченко Сергій Дмитрович

 • Останні зміни:
11.04.1955

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1979 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. Працював асист. каф. кримін. права та процесу, з 1988 – асист., доц. (з 1990), докторант (1995-98) каф. кримін. права та кримінології.

Читати далі >Шибіко Василь Петрович

 • Останні зміни:
01.01.1952

Місце народження: с. Красилівка Броварського р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1974 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1976-85 – асист., 1985-86 – ст. викл., з 1986 – доц. каф. кримін. права та процесу, з 1988 – доц. каф. правосуддя та прокурор. нагляду, з 1998 – в.о. зав. каф. правосуддя, зав. каф. правосуддя юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 1974-1976 – слідчий військ. прокуратури.

Читати далі >Яблонський Богдан Романович

 • Останні зміни:
10.01.1976

Місце народження: м. Золочів Львівської області.
Наукове звання: асистент.
У 1993 р. керівник гуртка художньої обробки деревини відділу освіти райдержадміністрації м. Золочів Львівської обл. У 1996-1999 рр. – юридичний оглядач, у 1999 р. – завідувач відділу аналітики і консультацій газети «Закон і Бізнес». У 1999 р. з відзнакою закінчив юридичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. У 1999–2007 рр. – асистент кафедри кримінального права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2005 р. – партнер, директор, адвокат юридичної фірми «V.I.P. Consulting».

Читати далі >Яценко Станіслав Сергійович

 • Останні зміни:
22.12.1936

Місце народження: м. Ічня Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Чл.-кор. АПрН України, засл. юрист України. Відмінник освіти України. 1959 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1968 на каф. кримін. права та кримінології Київ. ун-ту. 1988-96 – старш. наук. співроб., заст. декана юрид. ф-т, в.о. декана ф-т, зав. каф. кримін. права та кримінології. 1996-2001 суддя КСУ.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи