ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Андрушко Петро Петрович

08.10.1949

Місце народження: с. Ставиське Козелецького р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри.

1976 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1977-89 – асист., 1989-91, 1995-96 – доц., 1991-95 – старш. наук. співроб. 1996-98 – в.о. зав., 1998-2005 зав., з 2005 – проф., з 2010 р. – зав. каф. кримін. права та кримінології юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 1987 захистив канд. дис. «Юрид. природа і значення виконання наказу та виконання професійних функцій у рад. кримін. праві». 1990 присвоєно вчене звання доц., 2005 – проф. Викладає нормат. і спецкурси: «Кримін. право України. Особлива частина», «Теорет. основи кваліфікації злочинів», «Проблеми кваліфікації злочинів у сфері госп. діяльності». Підготував 16 канд. юрид. наук. Чл. Наук.-консульт. ради при ВСУ, наук.-консульт. ради при Апеляційному суді м. Києва, позаштат. консультант та чл. Наук.-консульт. ради Комітету ВР України з питань законод. забезпечення правоохорон. діяльності. Чл. роб. групи з розробки проекту нового Кримін. кодексу України (2001), проекту Закону України «Про орг.-прав. засади боротьби з організованою злочинністю»; постанов Пленуму ВСУ, наук.-консульт. та експерт. висновки по запитах правозастосовних органів, ВСУ та КСУ. Нагороджений знаком МОН України «Відмінник освіти України» (1999) та ін. Автор 220 наук. і навч.-метод. праць. Осн. праці: Кримін.-прав. охорона прав інтелект. власності в Україні. К., 2004; Наук.-практ. коментар до Кримін. кодексу України. У 3-х кн. К., 2005, 2008; Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: кримін.-прав. характеристика. К., 2005; Злочини проти виборчих прав громадян та їх права брати участь у референдумі: кримін.-прав. характеристика. К., 2007; Кримін. відповідальність за порушення виборчих і референтних прав. Х., 2008 (у співавт.). 

Автор: П.С.Берзін

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи