ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лихова Софія Яківна

27.09.1957

Місце народження: м. Дубровиця Рівнен. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.

1980 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1980-88 працювала в Ін-ті держави і права АН УРСР. 1988-90 – ст. викл. каф. управління, організації і економіки Київ. держ. ін-ту культури. З 1990–11 – асист., доц. та проф. каф. кримін. права та кримінології юрид. ф-ту Київ. ун-ту, з 2011 – зав каф. кримінального права і процесу Нац. авіац. ун-ту. 1995 присвоєне вчене звання доц. 1986 захистила канд. дис. «Система предупреждения правонарушений несовершеннолетних»; 2006 – докт. дис. «Злочини проти громадян., політ. та соц. прав і свобод людини і громадянина за Кримін. кодексом України (теорет.-прав. дослідження)». Викладає нормат. і спец. курси: «Кримін. право України», «Порівняльне кримін. право», «Актуальні питання кримін.-прав. охорони прав і свобод людини і громадянина». Чл. роб. групи з підготовки проекту Закону України «Про боротьбу із тероризмом». Автор більше 190 наук. і навч.-метод. публікацій. Осн. праці: Кримін. право України. Заг. частина. К., 1997 та Особл. частина. К., 1999 (у співавт.); Наук.-практ. коментар до КК України. К., 2001; Злочини у сфері реалізації громадян., політ. та соц. прав і свобод людини і громадянина (розділ V Особливої частини КК України)». К., 2006 та ін. 

Автор: П.П.Андрушко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи