ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тихенко Сергій Іванович

07.06.1896- 19.10.1971

Місце народження: м. Шемаха, Азербайджан.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.

Навчався у Петроградському ліцеї. У 1918 р. закінчив юридичний факультет Петроградського університету і був направлений на слідчу роботу в революційний військовий трибунал військ Східного Сибіру, а згодом – Південно-Західної залізниці. Свою науково-педагогічну діяльність він розпочав у Києві в 1921 р. викладачем Вищої військової школи, де викладав конституцію та військове законодавство. Згодом, у 1924 р. був викладачем Київського Інституту народного господарства, де вперше почав займатися питаннями радянського кримінального права та криміналістики; також працював в школі керівного складу міліції, юридичної школи Національного комісаріату юстиції УРСР. З 1928-1938 рр. завідував виправно-трудовою секцією київського філіалу Українського інституту вивчення злочинності, а у 1935-1941 рр. очолював відділ криміналістичних досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, де у 1949 р. йому було присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «криміналістика і судова експертиза». Також працював заступником завідувача секцією кримінального права і процесу Українського науково-дослідного інституту юридичних наук. Одночасно у 1938-1941 рр. викладав у Київському державному університеті ті ім. Т.Г. Шевченко. Під час Великої Вітчизняної війни С.І. Тихенко був військовим слідчим прокуратури Закавказького фронту. Після війни повернувся до викладацької роботи і в 1947 р. очолив кафедру кримінального права юридичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1947-1960 рр. був членом Верховного суду УРСР, працював у Науково-консультаційній раді; був у складі робочої групи з підготовки Кримінального Кодексу УРСР 1960 року; членом секції з юридичних наук Науково-технічної ради при Міністерстві вищої і середньої спеціальної освіти УРСР.
У 1945 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Судебно-графическая экспертиза рукописных текстов», у 1958 р. – на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Борьба с хищениями социалистической собственности, связанными с подлогом документов», яку захистив в Інституті права АН СРСР.
У 1946 р. отримав вчене звання доцента, у 1960 р. – професора.
Автор близько 60 наукових та навчально-методичних праць. Опублікував значну кількість робіт з питань кримінального права та криміналістики, спрямованих на вдосконалення методики розслідування окремих видів злочинів. Редактор правничої серії «Вісника Київського Університету».
Похований на Новобайковому кладовищі.
Осн. праці: О юридической клинике КИНХа // Вестник советской юстиции, 1927, №3; Фиксация следов ног на сыпучем грунте. К., 1937; Экспертиза рукописных текстов // Труды 1-й научной сессии ВИЮН 27 января – 3 февраля 1939 г. М., 1940; Судебно-графическая экспертиза рукописных текстов. К., 1946; Направление вещественных доказательств для криминалистической экспертизы / Министерство Юстиции УССР, Киевский научно-исследовательский институт судебной экспертизы. К., 1949; Борьба с хищениями социалистической собственности, связанными с подлогом документов. К., 1959; Советское уголовное право. М., 1955; Вопросы ответственности за подлог документов по советскому уголовному праву // Тезисы докладов в Одесском отделе Украинского научного общества судебных медиков и криминалистов. Одесса, 1957, вып. 5; Проблемы индивидуальности и устойчивости признаков почерка в судебной экспертизе письма // В кн.: Криминалистика и научно-судебная экспертиза, вып. 2, К., 1948; Уголовная ответственность за должностные преступления. К., 1964; Розвиток криміналістики в Українській РСР // Радянське право, 1967, №9 (у співавт.);

Літ.: Енциклопедія українознавства (у 10 томах) / Головний редактор В. Кубійович. Париж, Нью-Йорк, 1954-1989; Юбилей С. И. Тихенко // Правоведение, 1966, № 3; Сергій Іванович Тихенко (До 70-річчя з дня народження) // Радянське право, 1966, № 6; Матишевський П.С. Сергій Іванович Тихенко (До 70-річчя з дня народження та 45-річчя науково-педагогічної діяльності) // Проблеми правознавства, 1967, №7; Памяти Сергея Ивановича Тихенко // В кн.: Криминалистика и судебная экспертиза. К., 1971; Фрідман I. С.I. Тихенко – вчений і практик в галузі криміналістики // Радянське право, 1991, № 2; Памяти выдающихся криминалистов. М., 2001; Юридична енциклопедія. Т. 6. К., 2004; Берзін П.С. Київська школа кримінального права (1834 – 1960 рр.): історико-правове дослідження: монографія. К., 2008.

Автор: Марценюк Р.О.

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи