ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Криміналістики кафедра Криміналістики кафедра

Створена у 1975 р. Її першим зав. був В.Лисиченко, з 1987 – В.Гончаренко, а з 1997 каф. очолює д-р юрид. наук І.І.Котюк. У 2012 увійшла до складу каф. правосуддя, яку очолює М.А.Погорецький. З часу заснування на каф. працювали такі вчені-криміналісти як: М.Сенчик, С.Дідківська, Н.Клименко, А.Фокіна, В.Стринжа. Згодом чл. каф. стали В.Ціркаль, І.Котюк, М.Перебитюк, В.Бахін, Л.Черновецький, В.Підпалий, Т.Качур, П.Сагайдак, Н.Русіна, Л.Паламарчук, С.Жабокрицький, М.Скригонюк, А.Лисенко, Л.Дунаєвська, О.Бишевець, М.Пасєка, А.Лисенко, Т.Яресько. Каф. забезпечує вивчення нормат. курсів: криміналістики, юрид. психології та психіатрії, суд. медицини та прав. статистики, а також спец. курсів: «Теорія суд. пізнання», «Використання даних природничих і техн. наук у розслідуванні», «Огляд місця події», «Тактика ведення допиту», «Теорія і практика криміналістичної ідентифікації», «Наук. організація праці слідчого», «Розслідування злочинів у сфері економіки і фінансів», «Актуальні проблеми організації і проведення суд. експертиз», «Оперативно-розшукове забезпечення слідства», «Розслідування злочинів у підприємницькій діяльності», «Криміналістичне дослідження документів», «Розслідування злочинів, скоєних з використанням комп’ютерних технологій» тощо. Каф. активно співпрацює з органами юстиції, прокуратури та МВС, Київ. НДІ суд. експертиз. З метою забезпечення навч. процесу залучались такі провідні фахівці цих органів як М.Сегай, В. Бергер, В.Берзін, В.Калачикова, З.Мелінєвська, З.Ковальчук, А.Сербулов, Я. Нагнойний, В. Полєнова, Т. Арсенюк, А. Ковтун, О.Круть, В. Михайличенко, Т.Моторина, Б.Кисельов та ін. Осн. напрямками наук. досліджень каф. є питання теорії суд. пізнання, методології криміналістики, криміналіст. техніки, тактики і методики, юрид. психології та психіатрії, суд. медицини, використання комп’ютерних технологій у сфері сучас. судочинства. Чл. каф. захищені докт. дис.: «Використання даних природничих і технічних наук у кримін. судочинстві» (В.Гончаренко), «Слідча практика: проблеми вивчення і вдосконалення» (В.Бахін), «Криміналістичні знання: природа, структура, оптимізація використання» (Н.Клименко), «Судова гносеологія: проблеми методології і практики» (І.Котюк) «Тактика проведення слідчих дій з участю спеціалістів» (В.Ціркаль), «Пошукові наук.-техн. засоби та їх використання в розслідуванні злочинів» (М. Перебитюк), «Криміналістичне забезпечення розслідування незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку)» (Л.Паламарчук), «Особливості початкового етапу розслідування злочинів скоєних при надання мед. допомоги» (Л.Дунаєвська), а також видано низку монографій, підручників та посіб. І.І. Котюк

Бахін Володимир Петрович

 • Останні зміни:
23.09.1932

Місце народження: м. Ленінград (тепер С.-Петербург, РФ).
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1955 закінчив юрид. ф-т Ростов.-на-Дону ун-ту, 1965 – ад’юнктуру Моск. ВШ МВС СРСР. 1955-85 – оперуповноваж., слідчий, експерт, викл., нач. каф., заст. нач. Омської ВШ міліції з наук. роботи. Викладав криміналістику у різних навч. закладах МВС СРСР. З 1979 – нач. каф. криміналістики Київ. ВШ МВС. 1985-96 – доц., проф. каф. криміналістики юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Бишевець Олена Володимирівна

 • Останні зміни:
21.06.1981

Місце народження: м. Київ.
Наукове звання: асистент.
У 2003 р. закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка та отримала диплом магістра з відзнакою. Там же у 2004 р. вступила до аспірантури. Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Тактичні прийоми, засновані на методах психологічного впливу, як засіб розв’язання завдань у сфері кримінального судочинства». З 2006 р. – асистент кафедри криміналістики юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Біленчук Петро Дмитрович

 • Останні зміни:
25.07.1949

Місце народження: с. Уторопи, Яблунівського (тепер Косівського) р-ну, Станіславської (тепер Івано-Франківської) обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1976 р. закінчив юридичний факультет Київської вищої школи МВС. З вересня 2009 р. – доцент кафедри криміналістики, з 2012 – кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Гончаренко Владлен Гнатович

 • Останні зміни:
07.01.1931

Місце народження: м. Златопілля (зараз у межах м. Новомиргорода) Кіровоград. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Акад. АПрН України, засл. діяч науки і техніки України, почесн. проф. Чернівецьк. ун-ту. 1954 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1962 працює на юрид. ф-ті Київ. ун-ту. 1986-97 – зав. каф. криміналістики, у 1987-97 – декан юрид. ф-ту.

Читати далі >Дідківська Софія Петрівна

 • Останні зміни:
01.01.1923- 01.01.2014

Місце народження: смт Воротинець Нижегород. обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор медичних наук.
Наукове звання: професор.
1944 закінчила Горьківський мед. ін-т, працювала суд. мед.-експертом, 1947 у Києві. З 1969 – доц. каф. суд. медицини Київ. мед. ін-ту. З 1974 – проф. каф. криміналістики юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Дунаєвська Людмила Григорівна

 • Останні зміни:
25.07.1975

Місце народження: с. Крушинівка Бершадського р-ну Вінницької обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1977 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 2002 – асист., з 2007 – доц. каф. криміналістики, з 2012 – каф. правосуддя юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Жабокрицький Сергій Вікторович

 • Останні зміни:
01.01.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат медичних наук.
Наукове звання: доцент.
1975 закінчив Київ. мед. ін-т. У 2001–2011 – доц. каф. криміналістики, з 2011 – доц. каф. правосуддя юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Клименко Ніна Іванівна

 • Останні зміни:
13.02.1933

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1957 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1957-71 – мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., Київ. НДІ суд. експертизи. З 1971 – старш. викл., доц. (1977), проф. (1994) каф. криміналістики, 2011 – проф. каф. правосуддя юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Костенко Олександр Борисович

 • Останні зміни:
20.04.1959

Місце народження: м. Чернівці.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1986 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1981 – лаборант та інженер каф. криміналістики; з 1981 – асист., з 2003 – доц. каф. теорії та історії держави і права, з 2011 – доц. каф. теорії права та держави юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Котюк Іван Ілліч

 • Останні зміни:
02.07.1946

Місце народження: с. Росолівці Красилів. р-ну Хмельницьк. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Адвокат, чл. спілки адвокатів України. 1978 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. Працював в органах прокуратури, зав. лаб. криміналіст. техніки, асист. та доц. зав. каф. криміналістики, з 2011 – проф. каф. правосуддя юрид. ф-ту Київ. ун-ту. Одночасно викладав в Укр. гуманітарному ліцеї при КНУ ім. Т.Шевченка.

Читати далі >Лисенко Анатолій Миколайович

 • Останні зміни:
13.12.1951

Місце народження: с. Миколаївка, Петропавлів. р-ну, Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1979 закінчив філол. ф-т Київ. ун-ту. Працював мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб. у Київ. НДІ суд. експертиз Мін-ва Юстиції України. Навчався в асп-рі Всесоюзного НДІСЕ СРСР у Москві (1986-89). З 2003 – зав. Центру досліджень проблем прав людини, з 2008 – доц. каф. криміналістики, з 2011 – доц. каф. правосуддя юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Лисиченко Віталій Костянтинович

 • Останні зміни:
01.01.1922- 22.05.2009

Місце народження: м. Богуслав Київ. обл. .
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Засл. юрист України. 1948 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1947-48 – консультант юрид. відділу Президії ВР УРСР, – наук. співроб. і зав. відділом кримін. досліджень, 195-62 – дир-р Київ. НДІ суд. експертиз. З 1962 – доц., проф. каф. кримін. права; 1976-86 – зав., до 1994 – проф. каф. криміналістики юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 1995-97 – гол. наук. співроб. відділу кримін. і виправно-труд. права Ін-ту закон-ва ВР України, з 1997 – проф. каф. криміналістики Академії СБУ.

Читати далі >Паламарчук Людмила Петрівна

 • Останні зміни:
31.03.1954

Місце народження: с. Кищенці Маньківського р-ну Черкаської обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1976 закінчила ф-т кібернетики та 1998 юрид. ф-т Київ. ун-ту. Працювала програмістом, нач. відділу в Київ. міськ. адміністрації, пров. спеціалістом, асист., доц. каф. криміналістики, з 2011 – доц. каф. правосуддя юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Перебитюк Микола Васильович

 • Останні зміни:
01.12.1948

Місце народження: с. Бугачівка Христинівського р-ну Черкаської обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1982 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1980 – старш. інженер, аспірант, асист., доц. каф. криміналістики Київ. ун-ту.

Читати далі >Сенчик Микола Олександрович

 • Останні зміни:
23.02.1924- 04.04.1985

Місце народження: с. Березна Володарського району Київської області.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Учасник Великої Вітчизняної війни. У 1952 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Після закінчення якого працював там же на посаді асистента, старшого викладача та доцента кафедри кримінального права та процесу. У 1963-1964 рр. працював викладачем-консультантом у Монгольському державному університеті.

Читати далі >Скригонюк Микола Іванович

 • Останні зміни:
22.10.1958

Місце народження: с. Княжа Криниця Монастирищенського р-ну, Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1985 закінчив Харків. юрид. ін-т (нині Нац. юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого). З 2002 – доц. каф. криміналістики, з 2012 – доц. каф. правосуддя юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Старушкевич Анатолій Володимирович

 • Останні зміни:
08.11.1967

Місце народження: м. Чоп Закарпат. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1992 закінчив Київ. ВШ МВС СРСР (тепер НАВСУ). 1992-94 – слідчий Стрийського МВВС УВС Львів. обл. 1994-2002 – ад’юнкт, викл. каф. криміналістики, заст. нач. каф. криміналістики, заст. нач. з Навч. та наук. роботи ф-ту підготовки слідчих та криміналістів, нач. каф. криміналіст. експертиз НАВСУ. 2003-07 – доц. каф. криміналістики Київ ун-ту.

Читати далі >Стринжа Віктор Кирилович

 • Останні зміни:
04.10.1936

Місце народження: с. Глиниця Радомишльського району Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1959 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Працював на комсомольській роботі. З 1963 р. – на юридичному факультеті Київського державного університету ім.. Т.Г. Шевченка (з перервою 1966-1969 рр., коли працював прокурором відділу Прокуратури УРСР): лаборант, аспірант, у 1969-1981 рр. – старший викладач, доцент кафедри криміналістики, заступник декана. У 1981-1997 рр. – директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Читати далі >Фокіна Аделаїда Олександрівна

 • Останні зміни:
11.09.1933- 01.08.2007

Місце народження: м. Смоленськ, Росія.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1956 закінчила юрид.-екон. ф-т Київ. ун-ту. З 1979 – доц. каф. криміналістики Київ. ун-ту.

Читати далі >Ціркаль Василь Васильович

 • Останні зміни:
07.02.1944

Місце народження: с. Безугловка Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1972 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1972-75 – слідчий, старш. слідчий органів внутр. справ Київ. міськвиконкому. 1975–2011 – доц. каф. криміналістики. юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 1990 присвоєне вчене звання доц.

Читати далі >Черновецький Леонід Михайлович

 • Останні зміни:
25.11.1951

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Нар. депутат України (1996–2012), Київ. міськ. голова (2006–2012), засл. юрист України. 1977 закінчив Харків. юрид. ін-т. 1977-81 – старш. слідчий прокуратури Київ. обл., м. Києва. 1985-90 – асист., доц. каф. криміналістики юрид. ф-ту, пом. заст. проректора з наук. роботи Київ. ун-ту. 1984 захистив канд. дис.

Читати далі >Яресько Тарас Віталійович

 • Останні зміни:
02.02.1980

Місце народження: м. Київ.
Наукове звання: асистент.
У 2002 р. закінчив механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Там же у 2002-2005 рр. навчався в аспірантурі. З 24 грудня 2004 р. працює на юридичному факультеті Київського національного університету: інженер І-ої категорії сектору ВТЗНП та ІОТ, згодом – інженера І-ої категорії Центру з проблем прав людини. З 2006 р. – асистент кафедри криміналістики юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи