ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Біленчук Петро Дмитрович

25.07.1949

Місце народження: с. Уторопи, Яблунівського (тепер Косівського) р-ну, Станіславської (тепер Івано-Франківської) обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.

У 1976 р. закінчив юридичний факультет Київської вищої школи МВС. У 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: «Прогнозування поведінки обвинуваченого на попередньому слідстві». В даний час завершує підготовку докторської дисертації на тему: «Засоби пізнання у сфері судочинства: основи систематизації та використання». У 1992-1993 рр. – заступник начальника факультету підготовки експертів-криміналістів з навчальної та наукової роботи; у 1993-1996 рр. – завідувач кафедри криміналістики; у 1996-1998 рр. – професор кафедри досудового розслідування Київського національного університету внутрішніх справ. У 1998-2003 рр. завідувач кафедри конституційного, адміністративного і фінансового права Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України; у 2003-2009 рр. – професор кафедри досудового розслідування Навчально-наукового інституту підготовки слідчих і криміналістів Національної академії внутрішніх справ. З вересня 2009 р. – доцент кафедри криміналістики, з 2012 – кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автор нормативних курсів та спецкурсів: «Конституційне право України», «Правовий статус особи», «Правова деонтологія», «Філософія права», «Місцеве самоврядування в Україні», «Банківське право: українське та європейське», «Страхове право України», «Антимонопольне право України», «Екологічне право України», «Криміналістика», «Особливості методики розслідування окремих видів злочинів», «Юридична психологія», «Науково-технічні засоби фіксації ходу і результатів слідчих дій», «Проблемні аспекти розслідування окремих видів злочинів у сфері економіки», «Розслідування ухилень від сплати податків», «Фінансова розвідка», «Оперативно-розшукове забезпечення слідства», «Судова статистика», «Автоматизовані інформаційно-комп’ютерні системи органів правопорядку України», «Системна інформатизація діяльності органів дізнання та досудового слідства», «Міжнародне співробітництво органів правопорядку при розслідуванні транснаціональних злочинів», «Комп’ютерна злочинність», «Комп’ютерний тероризм». Напрями наукової діяльності – криміналістика, засоби пізнання у сфері судочинства, конституційне, банківське, страхове, біржове, конкурентне, податкове, екологічне, муніципальне, інформаційно-комунікаційне та кримінальне право, нейробіоніка, криміналістична кібернетика, інформатика і системологія, електронні інформаційні та комп’ютерні технології та ін. Автор нових напрямів юридичної науки: засоби пізнання у сфері судочинства: теорія, методологія, практика; судова антропологія та комп’ютерна психофізіологічна діагностика і прогнозування поведінки людини у сфері судочинства. Підготував 10 кандидатів юридичних наук, забезпечує наукове керівництво 10 аспірантами, ад’юнктами, пошукувачами. Автор понад 600 наукових публікацій, патентів, раціоналізаторських пропозицій, законопроектів та відомчих нормативно-правових актів, серед яких – 16 монографій, 7 підручників, 80 навчальних посібників, понад 500 статей тез, рецензій. Осн. праці: Криміналістичне документування огляду місця події: методи, засоби, технології. К., 2009 (у співавт.); Консолідований аналіз кримінальних справ: досвід криміналістичного дослідження. К., 2009 (у співавт.); Особливості розслідування злочинів у сфері обігу радіоактивних матеріалів. К., 2009 (у співавт.); Особливості розслідування хабарництва: теорія і практика. К., 2009 (у співавт.). 

Автор: І.І.Котюк

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи