ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лисенко Анатолій Миколайович

13.12.1951

Місце народження: с. Миколаївка, Петропавлів. р-ну, Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.

1979 закінчив філол. ф-т Київ. ун-ту. Працював мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб. у Київ. НДІ суд. експертиз Мін-ва Юстиції України. Навчався в асп-рі Всесоюзного НДІСЕ СРСР у Москві (1986-89). 1993 у Москві захистив канд. дис. присвячену криміналістичному дослідженню підроблених підписів з метою встановлення їх виконавців. 1995-2003 – зав. каф. держ. права та заст. декана з навч.-вих. роботи ф-ту права НТУ «КПІ». З 2003 – зав. Центру досліджень проблем прав людини, з 2008 – доц. каф. криміналістики, з 2011 – доц. каф. правосуддя юрид. ф-ту Київ. ун-ту. Сфера наук. інтересів – криміналіст. дослідження письмової мови, письма та підписів з метою установлення автора та виконавця цих об’єктів, а також з проблемами захисту прав людини. Осн. праці: Установление исполнителей неподлинных подписей // Суд.-почерковедческая экспертиза малообъемных почерковых объектов. Методика исследования подписей / Вып. №3. М., 1997; Актуальні питання криміналістичного дослідження недійсних підписів, виконаних з наслідуванням оригіналу або його узагальненого вигляду // Право і суспільство. №1. 2006; Захист прав потерпілого в кримін. процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України. №5. 2006; Право потерпілого на відшкодування завданої йому матеріальної та моральної шкоди // Бюлетень Міністерства юстиції України. №1 (63). 2007 та ін. 

Автор: М.А.Погорецький

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи