ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сенчик Микола Олександрович

23.02.1924- 04.04.1985

Місце народження: с. Березна Володарського району Київської області.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: доцент.

Учасник Великої Вітчизняної війни. У 1952 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Після закінчення якого працював там же на посаді асистента, старшого викладача та доцента кафедри кримінального права та процесу. У 1963-1964 рр. працював викладачем-консультантом у Монгольському державному університеті.
У 1957 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Расследование дел о выпуске недоброкачественной продукции», у 1973 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Расследование и предупреждение преступлений в торговле».
Коло наукових досліджень: питання методики розслідування злочинів у галузі торгівлі. Він був ініціатором впровадження кіно в навчальний процес та створив 13 тематичних навчальних кінофільмів.

Осн. праці: Выявление условий, способствующих продаже недоброкачественных товаров в торговых организациях // Криминалистика и судебная экспертиза. Республиканский междуведомственный сборник научных и научно-методических работ. К., 1968, вып. 5; Особенности установления способа совершения спекуляции // Криминалистика и судебная экспертиза. Республиканский межведомственный сборник научных и научно-методических работ. Вып. 8. К., 1971; Криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. Сборник научных трудов. К., 1982, вып. 25. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений: Учебник. К., 1988 (у співавт.).

Автор: Котюк І.І.

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи