ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бабко Валерій Анатолійович

11.10.1926- 01.01.1997

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

Закінчив Київ. у-нт (1956). Упродовж 1956-1960 працював асист., в 1960-1970 – старш. викл. З 1970 перебував на посадах мол., а згодом – старш. наук. співроб. каф. радіофізики. 1975 захистив канд. дис. «Исследование и некоторые применения магнитооптичесикх свойств замещенных ферритов-гранатов иттрия ( наук. кер. - кандидат фізико-математичних наук В.Д.Тронько). Наук. тематика досліджень охоплювала такі галузі як: радіоспектроскопія газів та пари в НВЧ діапазоні, застосування деяких властивостей феритів для модуляції НВЧ-потужності, можливість модуляції в смужкових лініях, а також використання для модуляції тонких феромагнітних та феритових плівок; фізика тонких феромагнітних плівок та їх практичне застосування в кільцевих лазерах, модуляторах світла, взаємодія випромінювання з магнітостатичними хвилями. За його участю розроблено, зібрано та налагоджено схему оптичного поляриметра для видимого та інфрачервоного діапазонів довжин хвиль, зокрема, сконструйований прилад для вимірювання магнітних полів. Викладав лекц. курси: „Вимірювання на надвисоких частотах”, „Електроніка надвисоких частот”, „Основи радіотехніки”, „Імпульсна техніка”. Підготував курс „Електрорадіотехніка”. Здійснював керівництво семінарами, а також проводив лаб. роботи з курсів „Радіотехніка”, „Електроніка НВЧ”, „Вимірювання на НВЧ” „Радіофізика” „Радіоспектроскопія”. Ним зроблено описи та поставлені лаб. роботи „Зв`язані контури”, „Вимірювання магнітних полів методом ядерного резонансу”, „Газовий спектроскоп з подвійною частотою модуляції”, „Вимірювання потужності на НВЧ за допомогою ефекту Хола”, „Узгодження повних опорів в НВЧ діапазоні”, „Антенні вимірювання”, „Вимірювання затухань хвилеводних пристроїв”; розроблялись роботи: „Вимірювання ε та tg(δ) діелектриків у вільному просторі, „Застосування феритів у хвилеводній техніці”. Автор понад 30 наук. праць, авт. свідоцтв та метод. розробок. Ветеран ВВВ, ветеран праці, має урядові нагороди та срібну медаль ВДНГ. У 1985 був обраний чл. профбюро ф-ту.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи