ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Чевнюк Леонід Володимирович

24.08.1945

Місце народження: с. Топорище Володарськ- Волинський р-ну, Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.

1979 закінчив радіофізичний факультет Київ.ун-ту. 1974-84 інж., 1984-89 мол. наук. співроб., 1989 наук.співроб. 2004 захистив канд. дис. “Розповсюдження спінових хвиль в епітаксіальних плівках залізо-ітрієвого гранату” (наук. кер. проф. Ляшенко М.І.). Осн. напрями наук. досліджень - фізика твердого тіла, фізика магнітних явищ, квантова радіофізика. Показано що існуючі пружні напруги в епітаксіальних плівках ЗІГ, внаслідок магнітопружньої взаємодії впливають на спектри спінових хвиль. Показано також, що взаємодія між НВЧ полем і зразками з епітаксіальних плівок одновісних барієвих гексаферитів на порядок сильніша, ніж з монокристалічними пластинками через концентрацію НВЧ поля в підкладинці. На базі досліджених ефектів, реалізовано низку нових технічних рішень, наприклад, термостабілізація НВЧ приладів, побудованих на епітаксіальних плівках ЗІГ, а також одно- та двочастотний НВЧ резонатори мм діапазону на епітаксіальних плівках одновісних барієвих гексаферитів з доменною структурою. Автор бл. 60 наук. праць, серед них 4 авт. свідоцтва та 2 патенти України. Осн. праці: Влияние температуры и упругих напряжений на дисперсионные характеристики ПМСВ //Радиотехника и электроника, 1992. Т.39. №7 (в соавт.); Термостабилизирующий вкладыш на эпитаксиальной ферритовой структуре для СВЧ// А.С. №1762350 от 15.05 1992 г. (в соавт.); НВЧ резонатори на основі одновісних гексаферитів з доменною структурою // УФЖ, 2008. Т. 53. № 2 (у співавт.); Гистерезис частотно–полевых зависимостей и процессы перемагничивания в бариевом гексаферрита // ЖТФ, 2008. Т.78. Вип.10 ( в соавт.); НВЧ резонатор // Патент № 77205 Україна, МКИ Н01Р 1/20. Бюлетень № 11. Опубл. 15.11. 2006 ( в соавт.).

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи