ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Григорук Валерій Іванович

18.07.1951

Місце народження: с. Хижники Старокостянтинів. р-ну Хмельн. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідуючий кафедрою.

Закінчив 1973 радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1976 - асп-ру. 1978-80 служив у лавах Збройних Сил. У Київ. ун-ті працював на каф. нелінійної оптики: 1976 -78 - мол. наук. співроб., 1980-83 - мол. наук. співроб., 1983-88 - асист., 1988 – 2001 - доц., з 2002 - зав. каф. квантової радіофізики , проф., 2002 – 07 - декан радіофізичного факультету. Проректор з наук. роботи Київ. ун-ту (з 2008). Захистив 1982 канд. дис. «Исследование колебательно-фононного взаимодействия в примесных щелочно-галоидных кристаллах методом ИК спектроскопии», 2001 - докт. дис. «Фізичні закономірності перетворення оптичного випромінювання у волоконних світловодах і пристроях на їх основі». Сфера наук. досліджень: трансформація оптичного випромінювання у волоконних світловодах і пристроях на їх основі, квантова радіофізика. Досліджено закономірності відновлення просторової і поляризаційної структури випромінювання, яке пройшло багатомодовий волоконний світловод, вивчено закономірності корекції хвильового фронту при його оберненні на основі нелінійно-оптичних явищ, встановлено характер взаємодії імпульсів (зміну їх параметрів) з волоконними світловодами. Підготував та викладає лекц. курси: „Квантова радіофізика і нелінійна оптика”, „Лазерний зв’язок”, „Електродинаміка і оптика світловодів”, „Інтегральна і волоконна оптика”, „Оптоелектроніка”. Організував практикуми з 3 вищезгаданих курсів. Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (2001) за створення підручника для студентів ВНЗ „Лазерна фізика” (В.І. Григорук, П.А. Коротков, А.І. Хижняк. К., 1999, 2-е вид.). Член журі Всеукр. студ. олімпіад з фізики, учнівських та студ. турнірів з фізики. Веде значну громад. та наук.- орг. роботу: член Експерт. ради з природнич. наук та мат. при Держ. акредитац. комісії; член спец. ради по захисту канд. і докт. дисертацій; член Вч. ради Київ. ун-ту, член вч. ради радіофізичного ф-ту; член Атестаційної Комісії МОН України; член Громадської ради при ВАК України. Нагороджений медаллю „В пам’ять 1500-річчя Києва” (1982). Автор понад 170 наук. праць, наук.-метод. робіт, 4 підруч., „Сучасного термінологічного словника з радіофізики” (2006), 3 патентів України. Наук. кер. багатьох успішно виконаних наук.-досл. робіт. Осн. праці: Лазерна фізика: Підручн. 2-е вид. К., 1999 (у співавт.); Голографическая интерферометрия жидкостей на длине волны гелий-неонового лазера при микроволновом облучении // Оптика и спектроскопия, 2008. Т. 104. № 5 (в соавт.); Новий метод отримання вуглецевих наноструктур з використанням оптики ближнього поля // Укр. хім. журнал, 2006. Т. 72. № 1 (в соавт.); On the controllable change of the refractive index of a silicone polimer // Ukr. J. Phys., 2005. V. 50. № 10 (in co-authorship); Експериментальна лазерна оптика: Підруч. для студентів ВНЗ. К., 2007 (у співавт.); Physical aspects of digital synthesis and recontruction of the moltiview diffractive images // Proc. of SPIE., 2006. V. 6136 (in co-authorship). Літ-ра: Енциклопедія сучасної України. Т.6. К., 2006.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Імена славних сучасників. К., 2004; Радіофізичний факультет: 55 років. К., 2007.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи