ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Колєнов Сергій Олександрович

05.06.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: асистент.

Закінчив 1998 Київ. ун-т, радіофізчний факультет, 2001 - асп-ру ун-ту. Працює в Київ. ун-ті з 1998 на посадах: інженер, мол. наук. співроб, 2004 - асист. каф. квантової радіофізики. Захистив 2003 канд. дис. ”Аналіз викривлень хвильового фронту лазерним диференційно-фазовим методом” (наук. кер. – проф. В.В.Данилов). Осн. напрями наук. роботи: акустооптика, оптика, лазерна скануюча мікроскопія, цифрова обробка інформації, проектування радіоелектронних пристроїв. Вільно володіє ПЕОМ, багатьма мовами програмування та САПР електрон. техніки. Брав участь у розробці лазерних скануючи мікроскопів з акустооптичною розгорткою та працював над питаннями застосування лазерних диференційно-фазових скануючих мікроскопів для дослідження та визначення параметрів широкого класу об’єктів в таких галузях як офтальмологія, машинобудівна промисловість та напівпровідникова електроніка. Автор понад 40 публікацій, серед яких 3 патенти на винаходи. Осн. праці: Лазерний скануючий профілограф-профілометр як спектральний інструмент для дослідження шорсткості // Вісник Київ. ун-ту. Серія: фізико-математичні науки, 2001. Вип. №3 (у співавт.); Особливості прояву інтермодуляційних ефектів при дифракції світла на двох акустичних хвилях в системах з гетеродинним детектуванням // УФЖ, 2002. Т. 47. № 8 ( у співавт.); Патент 2179328 С1 РФ, МКИ 7 G 02 B 21/00, G 01 B 11/30. Способ дифференциально-фазовой профилометрии и/или профилографии и устройство для его реализации / С. Н. Кияшко (РФ), Е. Н. Смирнов, Л. Н. Ильченко, С. А. Коленов, А. У. Стельмах (Украина) – № 2001116525/28; Заявлено 19.06.01; Опубл. 10.02.02, Бюл. №4; Квантова радіофізика. Ч.ІІ: Оптичні телекомунікаційні технології. Метод. посіб. для виконання лабор. робіт до курсу „Квантова радіофізика”. К., 2006; Диференціально-фазовий метод визначення об’ємного стану поверхонь тертя // Проблеми тертя та зношування: Наук.-техн. зб. К., 2007. Вип. 48 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи