ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кисленко Володимир Іванович

01.01.1949

Місце народження: м. Коростишів, Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

Закінчив 1971 радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Працює в Київ.ун-ті з 1971 на посадах : інж., мол. наук. співроб., асист., доц. Захистив 1987 канд. дис. “Адаптивні нелінійнооптичні процеси та їх застосування для керування лазерним випромінюванням”(наук. кер. – проф. В.Л. Стрижевський) Звання "доцент" отримав в 1994. Коло наук. інтересів – когерентна та нелінійна оптика, квантова електроніка. Був в складі колективу, який вперше зареєстрував явище обернення хвильового фронту при вимушеному температурному розсіянні світла та експериментально реалізував модуляцію добротності лазерного резонатора з використанням цього явища. Працюючи викладачем на кафедрах нелінійної оптики, електрофізики та квантової радіофізики підготував і прочитав студентам курси лекцій "Оптика", "Нелінійна оптика", "Оптоелектроніка", "Лазерні прилади", "Лазерна спектроскопія". Наук. керівник лабор. сертифікаційних випробувань голографічних елементів, член ред. ради факультетського Вісника, секретар вчен. ради радіофізичного ф-ту. Осн. праці: Обращение волнового фронта при вынужденном температурном рассеянии света и его применения. // Известия АН СССР. Серия физическая,1981. Т.45. № 6. ( в соавт.). Літ-ра: Радіофізичний факультет. 50 років: Довідник. К., 2002.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи