ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сігал Марк Абрамович

01.01.1925

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

Закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. В 1966 захистив канд. дис. “Анізотропія і природний магнітний резонанс в частках сплаву Fe-Co” (наук. кер. - проф. І.А.Дерюгін). 1963-66 інж., 1967-95 старш. наук. співроб. каф. квантової радіофізики. Осн. напрями наук. досліджень – фізика твердого тіла, фізика магнітних явищ, техніка НВЧ. В 1970 під його кер. була створена наук. група, яка займалася проблематикою досліджень процесів намагнічування та спектрів поглинання у феромагнетиках. До складу наук.-творчого кол. входили В.І.Костенко, В.І. Лоскутов та Є.І. Петропавлівський. Перші роботи були присвячені дослідженню магнітостатичних петель гістерезису у феромагнітних матеріалах. Починаючи з 1976, група повністю переходить на дослідження спектрів ФМР у високоанізотропних одновісних гексаферитах. Протягом 1986-90 інтенсивно проводилися дослідження параметрів епітаксіальних плівок гексаферитів у рамках госпдоговірної тематики з наук.-досл. ін-ми Калуги та Ленінграду. Наук. групою було розроблено та створено вібраційний магнітометр, що характеризувався високою абсолютною та диференційною чутливістю і дозволяв проводити дослідження магнітних моментів зразків у широкому інтервалі температур та різних кристалографічних напрямах. Паралельно створюється мат. – тех. база для проведення спектроскопічних досліджень у феромагнетиках. Унікальна приладова база і набутий досвід дозволили наук. групі стати засновниками і дослідниками нової галузі радіофізичних досліджень – інформаційно – хвильових взаємодій і одного із практичних застосувань – інформаційно – хвильової терапії. Творчий кол. стояв біля витоків створення НДЦ „Відгук”, проводив наук.-досл. та госпрозрахункові роботи з цієї тематики. Автор бл. 40 наук. та наук.-метод. праць. Серед них 4 автор. свідоцтва на винаходи. Наук. досягнення були представлені в провідних вітч. та зарубіж. виданнях – “ЖЭТФ”, “ФТТ”, “ЖТФ”, “Phys. Stat. Solidi”. Осн. результати проведених досліджень апробовані в багатьох мед. центрах і зараз застосовуються в мед. практиці.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи