ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Квантової теорії поля кафедра Квантової теорії поля кафедра

Створена у 1965. Засновники каф. академіки – М.М.Боголюбов та О.Г.Ситенко, перший зав. каф. Згодом каф. очолювали проф. В.К. Тартаковський, проф. І.С. Доценко. З 2003 каф. завідує д-р фіз-мат. наук, проф. С.Й. Вільчинський. За час існування каф. підготувала бл. 350 фахівців з теорет. ядер. фізики, фізики елемент. частинок, квантової теорії поля, фізики плазми, фіз. кінетики тощо. Випускники каф. працюють більш ніж у 15 ін-тах НАН України, у Київ. ун-ті, а також у ВНЗ м. Києва та ін. міст України, держав СНД та далекого зарубіжжя. Випускниками каф. квантової теорії поля захищено близько 170 канд. дис. (майже кожен 2-й випускник), а також більше 15 докт. дис. Підтримуються широкі наук.- виробн. зв'язки з НДІ та ВНЗ, такими як Ін-т теорет. фізики, ІЯД, Ін-т фізики, Харків. ун-т, а також з Ін-том ядерної фізики в м. Ташкенті, Об'єднаним ін-том ядерн. досліджень в м. Дубна, МДУ, Харків. фіз.-тех. ін-том, Тбіліським ін-том фізики, Фізичним ін-том у Гатчино, ун-том Дебрецену (Угорщина). Каф. підготувала фахівців вищої кваліфікації з Угорщини, Єгипту, Алжиру, Сирії, КНДР, В'єтнаму, Індії, а також країн СНД. Співробітники каф. виступали з доповідями та лекціями за кордоном (США, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Швеція, Ефіопія, Австралія). Викладачі каф. написали ряд посібників для студентів ВНЗ: О.Г.Ситенко "Теорія розсіяння", "Теорія ядерних реакцій"; О.Г.Ситенко, В.К. Тартаковський "Теорія ядра"; О.І.Ахієзер, О.Г.Ситенко, В.К.Тартаковський. "Електродинаміка ядер", О.Г.Ситенко, В.М.Мальнєв "Основи теорії плазми", В.К. Тартаковський, Л.А.Булавін "Ядерна фізика", тощо. Частину з них видано англ. та ін. мовами. На каф. видаються метод. посібники (І.С. Доценко, В.М. Мальнєв, А.П. Пасічний, В.К. Тартаковський). На сьогодні каф. готує фізиків-теоретиків – майбутніх науковців для НДІ та ВНЗ.

Барабаш Олег Віталійович

 • Останні зміни:
08.05.1974

Місце народження: м. Макіївка Донецька область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: асистент.
У 1997 закінчив Київ. ун-т. Працює в Київ. ун-ті: 2001 мол. наук. співроб, 2002 асист. каф. квантової теорії поля фізичного факультету.

Читати далі >Вільчинський Станіслав Йосипович

 • Останні зміни:
27.03.1964

Місце народження: м. Івано-Франківськ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри квантової теорії поля.
У 1990 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, фізичний факультет. 1993-1995 - молодший науковий співробітник кафедри квантової теорії поля, 1995-1998 — асистент кафедри квантової теорії поля, 1995-2003 — заступник декана фізичного факультету із соціально-побутових питань, 1998-2003 — доцент кафедри квантової теорії поля, з 2003 по тепер. час — завідувач кафедри квантової теорії поля фізичного факультету, 2004 — присвоєно вчене звання професора.

Читати далі >Горбар Едуард Володимирович

 • Останні зміни:
18.06.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: професор.

У 1990р. закінчив Київський державний університет ім.Т.Г. Шевченка. З 2010 р. працює на посаді професора кафедри квантової теорії поля.

Читати далі >Горкавенко Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
02.01.1979

Місце народження: с. Михайлівка Черкаська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: доцент.
У 2001 закінчив  фізичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, кафедра квантової теорії поля.

Читати далі >Доценко Іван Сергійович

 • Останні зміни:
23.10.1940

Місце народження: с. Черноліське Ставропільський край.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1967 р. закінчив фізичний факультет Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. У Київському університеті: з 1962- студент, з 1967 – аспірант, з 1970 – асистент, старший викладач, доцент, з 1988 – зав. кафедрою квантової теорії поля, з 2003 професор кафедри квантової теорії поля.

Читати далі >Загородній Анатолій Глібович

 • Останні зміни:
29.01.1951

Місце народження: с. Велика Багачка Полтавська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Академік НАНУ.  Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (2005). У 1972 закінчив Харків. ун-т, радіофіз. ф-т. З 1991 працює у Київ. ун-ті проф. каф. квантової теорії поля.

Читати далі >Мальнєв Вадим Миколайович

 • Останні зміни:
22.10.1937

Місце народження: м.Київ.
Науковий ступінь: доктор фізіко-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1962 закінчив фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1962 працює на фізичному факультеті на посадах: асист., старш. викл., доц. В 1974-75 – стажування в Іллінойському ун-ті США, 1985- 90 проф. Аддіс Абебського ун-ту, Ефіопія; 1990-99 доц., 1997-2007 проф. каф. квантової теорії поля Київ. ун-ту; 2007 проф. Аддіс Абебського університету, Ефіопія.

Читати далі >Сименог Іван Васильович

 • Останні зміни:
17.01.1939

Місце народження: с. Киселі Харківська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1961 закінчив  Харків. ун-т, фіз.-мат. ф-т, ядерне відділення. Працював на посадах: 1974 старш. наук. співроб., 1998 проф. ІТФ НАНУ.

Читати далі >Ситенко Олексій Григорович

 • Останні зміни:
12.02.1927- 11.02.2002

Місце народження: с. Нові Млини Чернігівська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Акад. НАН України. Закінчив 1949 Харків. ун-т. У Київ. ун-ті працював на посадах: 1963 проф., 1964-74 зав. каф. теорії ядра та елементарних частинок, 1975-2002 проф. каф. теорії ядра та елементарних частинок фізичного ф-ту.

Читати далі >Тартаковський Віктор Костянтинович

 • Останні зміни:
16.08.1932- 25.03.2010

Місце народження: м.Харків.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: зав. каф. фізики ядра та елементарних частинок.
Закінчив фізико-математичний факультет Харківського університету каф. теорет. ядерної фізики. 1956-66 працював в Харків. ун-ті на фіз.-мат. ф-ті виклад. фіз. та мат. наук., співроб. У Київ. ун-ті на фізичному факультеті працював у 1966-2003: 1967-87 зав. каф. фізики ядра та елементарних частинок.

Читати далі >Якименко Олександр Ілліч

 • Останні зміни:
04.07.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У1999 закінчив КНУ імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, кафедра квантової теорії поля, 1999 - асистент викладача, 2007 і донині - доцент.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи