ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сименог Іван Васильович

17.01.1939

Місце народження: с. Киселі Харківська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

1961 закінчив Харків. ун-т, фіз.-мат. ф-т, ядерне відділення. Працював на посадах: 1974 старш. наук. співроб., 1998 проф. ІТФ НАНУ. Захистив канд. дис. «Неупругое рассеяние электронов и двухнуклонные корреляции в ядрах» (1967), докт. дис. «К теории систем многих частиц с сильным взаимодействием» ( 1978). Наук. діяльність: дослідження структури малонуклонних ядер і ядерних процесів за їх участю, побудова безмодельного підходу в теорії трьох нуклонів, розробка мікроскопічної теорії декількох частинок різної природи, розвиток газового наближення в теорії багаточастинкових систем, розробка нових методів прецизійного дослідження квантових багаточастинкових систем, на основі гамільтонового підходу формулювання релятивістичних рівнянь для квантових систем декількох частинок, дослідження релятивістичних малонуклонних систем з прямою взаємодією. Читав спецкурси на каф. квантової теорії поля і каф. теорет. фізики – наближені методи квантової механіки, додаткові розділи квантової механіки, сучасні проблеми теорії багаточастинкових систем, теорія ядерних реакцій, теорія розсіяння, методи теорії надпровідності, основи екології. Читав загальні лекції – сучасна нобелівська тематика. Заст. голови експерт. ради з фізики ВАК України, чл. редколегії Укр. фіз. журн., чл. Наук. ради з ядерної фізики НАН України. Осн. праці: Теория возмущений по радиусу сил для задачи трех частиц // Теоретическая и математическая физика, 1988; Threshold anomaly in doublet n-d scattering //Few-Body Systems, 1987; Variational two- and three-particle solutions of the relativistic Yukawa model. //Physical Review, 1993; Advantages of a representation without use of the isospin formalism, and precise study of few-nucleon systems //Укр. фіз. журн., 2002; Precise study of the Efimov three-particle spectrum and structure functions within variational approach //Укр. фіз.журн., 2003.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи