ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ситенко Олексій Григорович

12.02.1927- 11.02.2002

Місце народження: с. Нові Млини Чернігівська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Акад. НАН України. Закінчив 1949 Харків. ун-т. У Київ. ун-ті працював на посадах: 1963 проф., 1964-74 зав. каф. теорії ядра та елементарних частинок, 1975-2002 проф. каф. теорії ядра та елементарних частинок фізичного ф-ту. 1988-2002 дир. Ін-ту теорет. фізики ім. Миколи Боголюбова. Осн. напрям наук. діяльності: теорія ядра, теорія плазми. Читав спецкурси по теорії ядра та теорії плазми. Під його кедр. було захищено 44 канд. дис. 21 учень С. захистили докт. дис. Лауреат Держ. премії України, лауреат премій ім. К.Д. Синельникова та М.М. Боголюбова НАН України, Засл. діяч науки і техніки України, інозем. чл. Шведської Академії Наук, почесний чл. Угорської Академії Наук. Гол. ред. Укр. фіз. журн-лу (1988-2002), голова Київ. Фіз. Тов-ва (1991-95), голова Міжн. громад. комісії гуманіст. допомоги Чечні (1994-96), чл. Конгресу укр. інтелігенції. Відзначений Премією ім. К.Д. Синельнікова за цикл робіт з теорії ядер. процесів при високих енергіях (1976), Премією ім. М.М. Боголюбова за серію робіт “Теорія розсіяння квантових систем та одновимірні динамічні системи” (1994), Міжн. премією ім. Вальтера Тірінга (Австрія), Почесною нагородою ім. Ярослава Мудрого АН ВШ України (2000). Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки за цикл праць “Флуктуації і нелінійна взаємодія хвиль в плазмі” (1992). Похований на Байковому кладовищі. Осн. праці: Теория ядерных реакций: Учеб. пособ. по физике. М., 1983; Электродинамика ядерної К., 1989 (у співавт.); Теорія розсіяння. К., 1993; Основи теорії плазми. К., 1994 (у співавт.); Теорія ядра. К., 2000 (у співавт.). Всі вищеперераховані монографії та підручники були перекладені на іноземні мови і витримали декілька видань. Літ-ра: Академік Олексій Ситенко. До 75-річчя з дня народження. К., 2002. Про життя та діяльність О.Г. Ситенка відомо 173 посилання вітч. та зарубіж. виданнях.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи