ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бондаренко Іван Петрович

06.10.1955

Місце народження: м. Коропі Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

1978 закінчив філологічних ф-т Петерб. (Ленінгр.) держ. ун-ту, 1994 Ін-т япон. мови (м. Нара, Японія), асп-ру (1987) і докт-ру (1999) ОДУ. 1978–82 – викл. Моск. держ. пед. ін-ту інозем. мов ім. Моріса Тореза (на час закорд. відрядження до Алжиру, де працював на посаді викладача Анабинського ун-ту). 1982–90 (з перервами) – викл., старш. викл., доцент. (1990), зав. каф. мовної підготовки інозем. студентів, асп. і стажистів ОДУ. 1986 протягом півроку стажувався в ун-ті «Grenoble-III» (Гренобль, Франція). 1990–96 – доцент., 2000–03 – професор.-консультант ф-ту міжн. культури ун-ту Тенрі (м. Нара, Японія). У Київ. ун-ті з верес. 2003: професор. каф. тюркології; з черв. 2004 – зав. каф. кит., корейської та япон. філології; з 2005 – заст. дир. ІФ. Кандидат дис. «Роль мовного середовища у процесі оволодіння російською мовою (Лексичний аспект)» (1987), докт. дис. «Російсько-японські мовні взаємозв’язки XVIII ст. (Історико-лінгвістичне дослідження)» (1999). Читає нормат. курси: «Лінгвокраїнознавство Японії» для студентів 1-го курсу, «Культура та література Японії» для студентів 3-го курсу; «Теорія та практика художнього перекладу» для студентів-магістрів. Керує написанням дипломних та магіст. робіт, здійснює кер. наук. роботою асп. і докт. каф. Заст. голови спец. вчен. ради (Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України). Чл. редколегій фахових журн.: «Східний світ» (Ін-т сходознавства ім. А.Кримського НАН України); «Вісник КНУ. Серія: «Східні мови та літератури» (ІФ Київ. ун-ту). Старш. наук. співроб. Ін-ту сходознавства ім. А. Кримського НАН України (за сумісн.). Наук. роботу веде в галузях компаративної лінгвістики, іст. та навч. лексикографії, методики викладання інозем. мов, слов’янсько-япон. мовних взаємозв’язків, япон. класич. поезії; теорії та практики худ. перекладу. Автор і співавт. понад 200 наук. праць. Осн. праці: Російська мова японських мореплавців (18 століття). Нара, 1996; Російсько-японські мовні взаємозв’язки 18 століття (Історико-лінгвістичне дослідження). Одеса, 2000; Антологія японської поезії. Хайку. XVII–XX ст. (Переклад з япон., передмова та коментарі). К., 2002; Антологія японської класичної поезії. Танка. Ренга. VIII–XVI ст. (Переклад з япон., передмова та коментарі). К., 2004; Збірка старих і нових японських пісень («Кокін-вака-сю») (Переклад з япон., передмова та коментарі). К., 2006.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи