ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Комісаров Костянтин Юрійович

01.08.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

1996 закінчив Київ. гімназію сх. мов №1. 2001 закінчив відділення сходознавства Київ. ун-ту. 1997–98 – перебував на мовному стажуванні в ун-ті Рюкоку (м. Кіото, Японія) за програмою обміну студентами. 2001–02 – перебував на стажуванні для викл. япон. мови у Міжн. центрі япон. мови Япон. фундації (м. Сайтама, Японія). У той самий час склав Кваліфікац. іспит на визначення рівня володіння япон. мовою і отримав сертифікат І (найвищого) рівня. У Київ. ун-ті: 2000–02 – асист. каф. тюркології; 2002–07 – асист., з 2007 – доцент. каф. китайської, корейської та японської філології ІФ. Кандидат дис. «Семантико-синтаксичні і стилістичні особливості умовних конструкцій в сучасній японській мові» (2006). Читає нормат. курси теорет. граматики япон. мови, стилістики япон. мови, «Вступ до перекладознавства», практики япон. мови, практики перекладу, спецкурс «Япон. мовленнєвий етикет». В. о. кер. япон. секції каф. кит., корейської та япон. філології. Здійснює наук. кер. й рецензування курсових, бакалаврських та дипломних робіт, бере участь у роботі держ. екзаменаційної та приймальної комісій, розробляє метод. матеріал для контролю й перевірки знань студентів, а також здійснює координування метод. роботи викл. япон. секції каф. кит., корейської та япон. філології. Відп. секретар «Вісника Київського національного університету» (секція «Східні мови та літератури»). Приймав участь у міжн. симпозіумах для викл. япон. мови (2000 – м. Будапешт, Представництво Япон. фундації в Угорщині; 19–21 трав. 2006 – м. Варшава, Варшав. ун-т), де в процесі обміну досвідом із закорд. колегами виступав з доповідями про історію та сучас. стан розвитку японістики в Україні. 2002–04 працював на громад. посаді голови Тов-ва викл. япон. мови м. Києва. З верес. 2005 по квіт. 2006 – на громад. посаді заст. голови Тов-ва викл. япон. мови України. Автор наук. і наук-метод. статей у фахових вид. Осн. праці: Умовні конструкції у японському ввічливому мовленні: матеріали до курсу «Стилістика японської мови». К., 2005; Умовні конструкції в сучасній японській мові (навч. посіб.). К., 2007.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи