ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рижков Андрій Геннадійович

14.12.1981

Місце народження: м. Конотоп Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

1998–2003 – навчався на відділення сходознавства Київ. ун-ту. У 2000 та 2002 рр. двічі проходив мовне стажування у Респ. Корея. 2004–07 – навчався в асп-рі. В Київ. ун-ті у 2007–11 рр. – асист. каф. китайської, корейської та японської філології. Кандидат дис. «Юридична термінологія корейської мови: структура та семантика» (2007). Читав дисципліни: стилістика корейської мови, теорет. граматика корейської мови, лексикологія корейської мови, практ. курс корейської мови, практика перекладу, основи ділової комунікації. Наук. роботу веде в галузях термінознавства, лексикології та лексикографії корейської мови. Кер. корейської секції каф. кит., корейської та япон. філології. Кореїст, перекладач. 17–20 груд. 2006 р. – працював перекладачем корейської мови під час офіц. візиту Президента України В.А.Ющенка до Респ. Корея. Має багатий досвід роботи перекладачем корейської мови на держ. рівнях. Є чл. Європ. асоціації викладачів корейської мови (EAKLE), Міжнар. наук. форуму корейської мови і л-ри, Міжнар. асоціації сучас. кореєзнавства (IACKS, Австралія). Автор 18 наук. публікацій та співавт. 1 перекладу. Осн. праці: Основні поняття та формальні засоби словотвору у ханмунній лексиці корейської мови // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. Вип. 19. К., 2006; Аффиксация как один из способов образования терминов права корейського языка // Матеріали міжнародної наукової конференції «Діалог культур Кореї та країн СНД». К.; Сеул, 2007; Семиотический анализ юридической терминологии корейского языка // Матеріали міжнародної наукової конференції «Розвиток корейської лінгвістики та літературознавства в Україні». К.; Сеул, 2007.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >



Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи