ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Київське Товариство дослідників природи при Університеті св. Володимира Київське Товариство дослідників природи при Університеті св. Володимира

Засн. 29.03.1869 з метою «1) досліджувати органіч. та неорг. природу переважно пд.-зх. краю; 2) сприяти розвитку природн. наук і 3) поширювати природн.-іст. знання в Росії». Для цього чл. Тов-ва організовували зібрання для оприлюднення результатів наук. досліджень; призначали фінансовані відрядження та премії; здійснювали читання публ. лекцій за природн.-іст. та фіз.-мат. темами; брали участь в орг. з’їздів та щорічно видавали 2 зб. влас. праць: «Записка киевского общества естествоиспытателей» та «Указатель русской литературы по естественным наукам, математике, медицине и ветеринарии». На час відкриття Тов-во налічувало 22 чл.-упоряд. Протягом перших 5 років кількість дійсн. чл. Тов-ва постійно зростала, 1874 досягла максимуму, становлячи 106 осіб. Осн. склад Тов-ва був представлений вчен. фізико-математичного та медичного ф-тів. У різні роки Головами Тов-ва були: І. Г. Борщов, Н. А. Хржонщевський, А. О. Ковалевський, М. П. Авенаріус, Н. А. Бунге, К. М. Феофілактов. До чл. Тов-ва належали Блюммель, Бобрецький, Кричагін, Сікорський, Плутенко, Риндовський, Тимофеєв, Армашевський, Сущинський та ін. При Тов-ві існувала б-ка, яка на 1884 нараховувала 159 період. вид. та 871 наук. працю. Л-ра: Киевский университет. Документы и материалы 1834–1884 гг. К 150-летию университета. К., 1984. Арх.: ДАК. Ф. 16. Оп. 312, 317, 469. О. О. Кравченко

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи