ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Київський інститут народної освіти Київський інститут народної освіти

Створений у червні 1920 шляхом об’єднання іст.-філол. і фіз.-мат. ф-тів ун-ту св. Володимира, Укр. держ. ун-ту, Київ. ВЖК, Учительського, Фребелівського, Геогр. ін-тів та Тимчасових пед. курсів. До 1924 мав назву Вищий інститут народної освіти ім. Драгоманова. Планувалось, що інститут розпочне роботу на чотирьох ф-тах: дошкільному, шкільному, позашкільної освіти та трудових процесів. Проте, 1920–21 існував у складі трьох ф-тів: дошкільного, шкільного та лікарсько-пед. В результаті реформи 1921 склад ін-ту було скорочено до двох ф-тів: соціал. виховання і проф. освіти, які поділялись на відділи (з 1924 цикли) і підвідділи. З лютого 1923 в ін-ті почав діяти «робочий» ф-т – підготовчі курси, які створювалися для «дорослих кваліфікованих робітників». 1929 фіз.-хім. відділ ф-ту проф. освіти перетворився на окремий хім. ф-т (поділявся на відділи фіз.-хім. та агро-хім.). 1930 на основі КІНО утворилися ін-ти соціал. виховання (1934 реорганізований в Пед. ін-т), проф. освіти та Фізико-хіміко-математичний. На базі останніх 1933 відновлено Київ. ун-т. Навчання в КІНО на різних відділах тривало 4-5 років. На роб. ф-ті навч. курс тривав два роки, а з 1926/1927 н.р. – 3 роки. 1920–21 КІНО очолювала Рада, що складалася з усіх відповідальних робітників ін-ту, викладачів підготовчих відділів, представників від студентів та місцевого губ. Відділу Народної освіти. Головою Ради був призначений філософ, історик філософії проф. Г. Якубаніс. Господарством КІНО відало Правління у складі Голови (Голова Ради КІНО), представників від ф-тських рад, двох представників від студентства і двох представників від Комітету службовців (адміністративного і технічного персоналу КІНО). 1921 цю систему було змінено. Запроваджувалось три гілки управління. Відновлювалась посада Ректора, який разом з комісаром (окрема посада існувала до 1925) керував адміністративно-господарчою та навч. діяльністю ін-ту. Для координування роботи ф-тів також було створено Бюро ін-ту у складі Ректора, політкомісара, проректора, заст. політкомісара, деканів ф-тів. У різні роки Бюро також називалось Правління, Управа ІНО. Третьою складовою були заг. збори. В їх роботі брали участь всі викладачі, технічні співробітники і представники студентів. З 1930 відповідно до наказу НКО УСРР «Про єдиноначальність у Вишах» на чолі інституту мав стояти Директор, Правління ін-ту ліквідовувалось. Для громадського контролю над роботою ін-ту при Директорі з представників громадських, професійних та інших організацій створювалась Вища Рада в справах Вишу. КІНО мав ряд навч.-допоміжних установ, успадкованих переважно від ун-ту св. Володимира. На 1920 їх було 37, зокрема: лабораторії технічної, органічної та фіз. хімії, зоологічна та зоотомічна, мінералогічна, геологічна; кабінети фізичний, механічний і геометричний, ботанічний, зоотонічний, географічний і етнографічний, фізичної географії, мінералогічний, геологічний, археологічний, мистецтв і мюнц-кабінет. Крім цього, окремі приміщення мали Метеорологічна та Астрономічна обсерваторії. На балансі ін-ту також знаходився Ботсад з оранжереями. Через скрутне фінансове становище вузу та з огляду на його специфіку останні установи 1924 вивели з підпорядкування КІНО. Видання КІНО: 1926–29 «Бюлетень методичного консультаційного Бюро при КІНО», 1926–30 «Записки Київського інституту народної освіти», 1928–29 «Кузня освіти» (журнал), 1929–31 «Кузня освіти» (газета). О.В.Ляпіна

Артемський Андрій Якович

  • Останні зміни:
01.01.1898- 14.04.1938

Місце народження: м. Великий Токмак Дніпропетр. обл. .
Закінчив Комуніст. ун-т ім. Артема, марксистсько-ленінську каф. при ВУАН. 1928–29 декан роб. ф-ту, 1929–30 ректор КІНО.

Читати далі >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи