ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища науково-дослідна лабораторія Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища науково-дослідна лабораторія

Створена 1967 на каф. геоморфології географ. ф-ту Київ. ун-ту як група прикладних геоморфологічних досліджень (наук. кер. – доц. Палієнко Е.Т.), 1976 – НДЛ палеогеоморфологічного аналізу (наук. кер. – проф. Кошик Ю.О.), 1995–99 – НДЛ Дистанційних методів моніторингу довкілля (наук. кер. – доц. Бортник С.Ю.), з 1999 – НДЛ Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища. Зав. – канд. геогр. наук, ст. наук. співроб. Сілецький Ю.А. Гол. завдання: проведення фундамент. та прикладних геогр. досліджень, впровадження їх результатів у вир-во і навчальний процес, сприяння підвищенню якості підготовки фахівців. Виконано 6 держбюджет. та 24 госпдоговір. тем. Ю.А. Сілецький

Голубцов Олександр Григорович

  • Останні зміни:
01.01.1980

Місце народження: м. Щорс Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: молодший науковий співробітник.
Закінчив 2002 географ. ф-т Київ. ун-т. Канд. дис. «Сезонні умови латеральної міграції забруднюючих речовин у поліських ландшафтах» (2009). З 2012 мол. наук. співроб. НДЛ Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища.

Читати далі >Гриневецький Володимир Трифонович

  • Останні зміни:
20.06.1932

Місце народження: c. Березівці Бершадського району Вінницької області.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
З відзнакою закінчив 1958 геогр. ф-т Київ. ун-ту, 1969 асп-ру ун-ту. Працював у ґрунтознавчій експедиції геогр. ф-ту НДС Київ. ун-ту: інженер, старш. інженер-ґрунтознавець, гол. інженер, 1958-66 нач. експедиції. Працював у наук.-досл. групі прикладної фіз. географії геогр. ф-ту Київ. ун-ту. Організував і забезпечив регулярну діяльність Канівського фіз.-геогр. стаціонару Київ. ун-ту на території держ. природ. заповідника.

Читати далі >Дубіс Лідія Францівна

  • Останні зміни:
29.06.1967

Місце народження: м. Болехів Долинського району Івано-Франківської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1989 географ. ф-т Львів. ун-ту ім. І. Франка. Канд. дис. «Структурна організація і функціонування річкових систем басейну Тиси» (1995). З 2008 ст. наук. співроб. НДЛ Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища географ. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Купач Тетяна Геннадіївна

  • Останні зміни:
17.09.1973

Місце народження: смт. Федотово Вологодської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: асистент.
Канд. дис. «Методика географо-топонімічних досліджень України (на прикладі ойконімів)» (2008). У Київ. ун-ті: з 2003 працює в складі НДЛ Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища, з 2008 асист. каф. географії України географічного ф-ту.

Читати далі >Сілецький Юрій Андрійович

  • Останні зміни:
14.10.1962

Місце народження: м. Івано-Франківськ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1987 географ. ф-т, 2003 економ. ф-т Київ. у-ту. Канд. дис. «Долинно-річкові геокомплекси: структура, класифікація, проблеми природокористування (на прикладі долини Південного Бугу)» (1992). У Київ. ун-ті: 1991–92 – наук. співроб., 1993 ст. наук. співроб., з 1998 – зав. НДЛ Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища географ. ф-ту.

Читати далі >Тимуляк Любов Миколаївна

  • Останні зміни:
07.12.1976

Місце народження: с. Верхній Вербіж Коломийського району Івано-Франківської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: молодший науковий співробітник.
Закінчила 1999 географ. ф-т Чернівец. ун-ту ім. Ю. Федьковича, 2008 ф-т корекційної та соц. педагогіки і психології Кам.-Под. ун-ту ім. Ів. Огієнка. Канд. дис. «Урбанізовані ландшафти Передкарпаття (на прикладі м. Івано-Франківська)» (2011). У Київ. ун-ті: з 2011 мол. наук. співроб. НДЛ «Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища».

Читати далі >Ткаченко Тетяна Іванівна

  • Останні зміни:
29.07.1974

Місце народження: м. Помічна Добровеличкого району Кіровоградської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1996 природн. ф-т Уман. пед. ун-ту ім. П. Тичини, 2004 асп. Київ. ун-ту. Канд. дис. «Аналіз рельєфу і сучасного морфогенезу території центральної частини Придніпровської височини з еколого-геоморфологічною метою» (2005). В Київ. ун-ті: 2003 мол. наук. співроб., з 2005 наук. співроб. НДЛ Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи