ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гриневецький Володимир Трифонович

20.06.1932

Місце народження: c. Березівці Бершадського району Вінницької області.
Наукове звання: старший науковий співробітник.

З відзнакою закінчив 1958 геогр. ф-т Київ. ун-ту, 1969 асп-ру ун-ту. Працював у ґрунтознавчій експедиції геогр. ф-ту НДС Київ. ун-ту: інженер, старш. інженер-ґрунтознавець, гол. інженер, 1958-66 нач. експедиції. Брав участь у картографуванні ґрунт. покриву, укладанні і редагуванні великомасштабних карт ґрунтів, с.-г. типів земель, тематичних картограм 17 р-нів Житомир., Київ. і Кіровоград. обл. України, Читинської та Новосибірської обл. Росії, Сх.-Казахстанської – Казахстану. Працював у наук.-досл. групі прикладної фіз. географії геогр. ф-ту Київ. ун-ту. Організував і забезпечив регулярну діяльність Канівського фіз.-геогр. стаціонару Київ. ун-ту на території держ. природ. заповідника. 1973-77 на стаціонарі за кер. Г. регулярно проводились спостереження за програмою комплекс. Літопису природи. Матеріали спостережень покладені в основу розробки міжфакультетської теми «Біогеоценози Канівського державного заповідника...». 1977-80 працював на геогр. ф-ті Київ. ун-ту старш. наук. співроб. 1966-80 викл. каф. фізичної географії геогр. ф-ту Київ. ун-ту. за сумісн. Канд. дис. «Ландшафтне обґрунтування комплексної меліорації земель» (1989). Розробник теоретичних та методологічних проблем ландшафтознавства, методики картографування ландшафтів, ландшафтно-географічних досліджень, прикладних ландшафтнознавчих пошуків для обґрунтування природокористування та ін. Читав курси: «Заг. землезнавство», «Фіз. географію України», «Географію ґрунтів СРСР». Керував польовою ґрунто- і ландшафтознавчою практикою студентів З 1980 працює у відділі фіз. географії (ландшафтознавства) Інституту географії АН УРСР. На створеному за участю Г. і, керованому ним з 1981, Димерському комплекс. геогр. стаціонарі Ін-ту географії НАН України одержано важливу інформацію про поліські ландшафти впродовж 1981-2009. Чл. УГТ: 1995-2000 чл. Президії, 2000-04 чл. Вчен. ради тов-ва. Нагороджений Почесними грамотами Президії геогр. тов-ва СРСР, Президії НАН України та ЦК профспілки НАН України.

Автор понад 200 наук. праць.

Осн. праці: Стаціонарні геофізичні і геохімічні дослідження ландшафтів Київського Полісся: Монографія. К., 1994 (у співавт.); Использование и охрана природной среды Среднего Приднепровья: Монография. К., 1986 (в соавт.); Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. Киевское Приднепровье: Монография. К., 1988 (в соавт.); Методологія і методика досліджень, прикладних ландшафтознавчих пошуків для обгрунтування проектів природокрисування та ін. 

Автор: П.Г. Шищенко

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи