ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Купач Тетяна Геннадіївна

17.09.1973

Місце народження: смт. Федотово Вологодської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: асистент.

Канд. дис. «Методика географо-топонімічних досліджень України (на прикладі ойконімів)» (2008). У Київ. ун-ті: з 2003 працює в складі НДЛ Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища, з 2008 асист. каф. географії України географічного ф-ту. Викл. курси: «Туристичні карти і атласи», «Сучасні інформаційно-комунікативні системи в туризмі», «Атрактивність географічного середовища». Наук. інтереси спрямовані на дослідження урбанізованих середовищ, оцінки комфортності міського довкілля, природно-рекреаційного потенціалу великих міст, застосування інноваційних технологій в географічних та топонімічних дослідженнях.

Автор понад 20 наук. праць. 

Автор: О.Ю. Дмитрук

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи