ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сілецький Юрій Андрійович

14.10.1962

Місце народження: м. Івано-Франківськ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.

Закінчив 1987 географ. ф-т, 2003 економ. ф-т Київ. у-ту. Канд. дис. «Долинно-річкові геокомплекси: структура, класифікація, проблеми природокористування (на прикладі долини Південного Бугу)» (1992). У Київ. ун-ті: 1991–92 – наук. співроб., 1993 ст. наук. співроб., з 1998 – зав. НДЛ Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища географ. ф-ту. Наук. інтереси: структурні досліджень природних утворень як елементів довкілля; методологія, теорія та методика еколого-геоморфологічних досліджень, масоенергообмін природних та природно-антропогенних утворень. Викладає курси «Менеджмент Землі», «Теорія систем і системного аналізу», «Морська геоморфологія». Автор понад 50 наукових праць. Основні праці (у співавт.): Основи екологічної геоморфології. К., 2000; Київ як екологічна система: природа-людина-виробництво-екологія. К., 2001; Пошана учителю. К., 2005; Географічні основи охорони навколишнього середовища. К., 2006. Літ.: Географічний факультет в персоналіях / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. – 2008. – 190 с. 

Автор: Є.М.Цвелих

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи