ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Комарова Лариса Олексіївна

31.03.1964

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.

Канд. дис. «Хіральна анізотропія коливальних мод вуглецевих та нітрідборних нанотрубок» (2007). 1987 закінчила фіз. ф-т Моск. держ. пед. унів-ту, 2001 – КНЕУ, ф-т фінанси. З 1985 – вчитель фізики й мат., організатор вих. і позашкільної роботи в СШ. З 1996 гол. бухгалтер, з 1999 – дир. ДП «Агроцентренерго» Кооперативної держ. корпорації «Украгропромбуд». У Київ. ун-ті: 2002 – гол. інж., 2004–07 – проректор з АГР. У ВІ Київ. унів-ту: з 2008 – старш. наук. співроб. відділу проблем термінологічного та інформ.-аналіт. забезпечення лінгвістичного наук.-навч. центру ф-ту іноземних мов та військ. перекладу, з 2011 – начальник Лінгвістичного наук.-дослідного центру ВІ.

Осн. наук. інтереси: вивчення проблем термінологічного та інформ.-аналіт. забезпечення фундамент. новітніх досліджень стратегічного напряму у сфері нац. безпеки та оборони; аналіз стану НДР в галузі військ. нанотехнологій, потенційних можливостей, нових проблем та ризиків, пов’язаних із розвитком нанотехнології у військ. сфері. Автор бл. 30 наук. і наук.-метод. праць. Осн. праці: Кореляція коливальних мод і дисперсія фононних збуджень в шаруватих кристалах графіту і графітоподібного нітриду бору. – К., 2006 (у співавт.); Дисперсія фононних збуджень з ненульовим квазіімпульсом і ширина фононних зон. – К., 2007 (у співавт.); Словник-довідник концепт. понять з високих технологій. – К., 2009; Енергетичні спектри коливальних збуджень у нанотрубках різної хімічної будови [Моногр]. – К., 2011; Нанотехнології. Укр.-англ. словник-довідник концепт. понять. – К., 2011 (у співавт.). Брала участь у 8 міжн. конф. з інновац. нанотехнологій в Україні, Росії, Франції, США, Японії.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи