ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Логіки кафедра Логіки кафедра

Створена 1947. Каф. керували: Ф.Я. Москаленко (1947–53). В.Т. Павлов (1965–88), А.Є. Конверський (з 1993). Напрями наук. досліджень: актуальні проблеми логіки і методології науки, історія, логіки, філософська логіка, теорія аргументації, філософія мови. Склад кафедри: на кафедрі працює 8 викладачів, серед них: професорів – 2; доцентів – 5; один кандидат філософських наук, один асистент. Каф. співпрацює з відділом логіки та методології науки Ін-ту філософії НАН України. Ефективною формою обміну досвідом між викл. каф. та співроб. відділу є проведення постійно діючих методол. семінарів. Каф. бере участь у міжн. наук. проектах і конференціях спільно з заруб. фахівцями. З 2004 проведяться (один раз на 2 р.) міжн. конференції з проблем викладання логіки та дисциплін логічного циклу, яка вперше була проведена у 1985 р. Колективні праці: А.Е.Конверский, Л.Г.Комаха, Н.А. Колотилова, И.В.Хоменко, Е.Ю.Щербина, В.Ф.Берков, Н.М.Малая, В.И.Чуешов. Логико-риторические аспекты диалога (монография). – К., 2011.

Алексюк Ігор Анатолійович

 • Останні зміни:
01.05.1962

Місце народження: м. Васильків Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор гуманітарних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1984). Кандидат дис. "Логіко-філософський аналіз теорії мовленнєвих актів (концепція Джона Серла)" (1992). У Київ. ун-ті: з 1990 асист., з 1997 доц. логіки кафедри.

Читати далі >Волошко Іван Михайлович

 • Останні зміни:
20.06.1938

Місце народження: м. Городня Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1964). Канд. дис. "Логіко-гносеологічний аспект поняття інтерпретації" (1973). У Київ. ун-ті: у 1975–2007 викл., доцент кафедри логіки.

Читати далі >Демірська Інна Олександрівна

 • Останні зміни:
22.08.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Історик, філософ. Закінчила історичний ф-т Київ. ун-ту (1990), асп. філософського ф-ту Київ. ун-ту (1999). Канд. дис. "Логіка і філософія: парадигми розвитку (історико-філософський аналіз)" (2001). У Київ. ун-ті: з 1982 лаборант, секретар-машиністка, диспетчер, старш. лаборант, з 1999 асист., з 2003 доцент кафедри логіки.

Читати далі >Дирда Іван Ілліч

 • Останні зміни:
28.09.1914- 08.08.2000

Місце народження: с. Горностаївка Херсон. губ..
Філософ. Закінчив Моск. Військово-юридичну академію (1949). У Київ. ун-ті: у 1965–85 викл., старш. викл. кафедри етики, естетики і логіки.

Читати далі >Дученко Жанна Андріївна

 • Останні зміни:
10.02.1937

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчила іст.-філософський ф-т Київ. ун-ту (1959). Канд. дис. "Про змістовну місткість знань" (1971). У Київ. ун-ті: у 1960–61 старш. лаборант каф. матем. аналізу і теорії вірогідностей матем. ф-ту, з 1963 викл., з 1967 асист., у 1972–2003 старш. викл., доцент каф. етики, естетики та логіки.

Читати далі >Ішмуратов Анатолій Теміргалійович

 • Останні зміни:
22.10.1946

Місце народження: м. Ташкент, Узбекистан.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Моск. держ. ун-ту ім. М.В. Ломоносова (1974), асп. при Ін-ті філософії АН СРСР (1977). Канд. дис. "Темпоральна логіка та темпоральні контексти" (1979). Докт. дис. "Логічний аналіз практичних міркувань" (1987). У Київ. ун-ті: у 1992–2006 професор. каф. логіки.

Читати далі >Кардаш Олексій Дмитрович

 • Останні зміни:
31.03.1921

Місце народження: с. Бабинці Вінниц. обл..
Філософ. Закінчив Черкас. держ. пед. ін-т (1940), філол. ф-т Київ. ун-ту (1950). У Київ. ун-ті: у 1951 асист. каф. логіки.

Читати далі >Колотілова Наталія Андріївна

 • Останні зміни:
07.04.1974

Місце народження: м. Бровари Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1966). Канд. дис. "Діалог: логіко-філософський аналіз" (1999). У Київ. ун-ті: з 1998 асист., з 20003 доцент каф. логіки.

Читати далі >Комаха Лариса Григорівна

 • Останні зміни:
03.08.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (2001). Канд. дис. "Логіко-філософських аналіз поняття "дія" (2001). У Київ. ун-ті: з 2002 асист., з 2007 доцент каф. логіки.

Читати далі >Конверський Анатолій Євгенович

 • Останні зміни:
15.09.1948

Місце народження: с. Горишківка Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор, академік НАН України.
Остання займана посада: декан.
Філософ, академік НАН України. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1971). Канд. дис. "Проблема обґрунтування в логіці наук. дослідження" (1975). Докт. дис. "Теорія як об`єкт аналізу в логіці та методології науки" (1992). У Київ. ун-ті: з 1974 викл. каф. філософії гуманіт. ф-тів, 1980–85 заст. декана філософського ф-ту, з 1992 зав. каф. логіки, з 1995 декан філософського ф-ту.

Читати далі >Крикун Василь Терентійович

 • Останні зміни:
01.01.1915- 02.10.1997

Місце народження: с. Стара Єрикла Симбірськ. губ., Росія .
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив іст.-філол. ф-т Карело-Фінського держ. ун-ту, асп. Ін-ту філософії АН СРСР (1951). Канд. дис. "Ленінська критика формалізму в логіці" (1951). Докт. дис. "Логіко-методол. функція категорій простору, часу та причинності" (1970). У Київ. ун-ті: 1951–56 викл., старш. викл. каф. логіки, з 1956 доцент каф. діалект матеріалізму, з 1961 доц., 1971–88 професор. і зав. каф. етики, естетики, логіки.

Читати далі >Крикун Віталій Юрійович

 • Останні зміни:
09.07.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (2001). Канд. дис. "Еристична проблематика в історії філософії: компаративістський аналіз" (2007). У Київ. ун-ті: з 2003 асист. каф. логіки.

Читати далі >Павлов Василь Терентійович

 • Останні зміни:
01.01.1915- 02.10.1997

Місце народження: с. Стара Єрикла Симбірськ. губ., Росія.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив іст.-філол. ф-т Карело-Фінського держ. ун-ту, (1946), асп-ру Ін-ту філософії АН СРСР (1951). Канд. дис. «Ленінська критика формалізму в логіці» (1951). Докт. дис. «Логіко-методол. функція категорій простору, часу та причинності» (1970). У Київ. ун-ті: з 1951 викл., 1952 старш. викл. каф. логіки, з 1956 доцент каф. діалект матеріалізму, з 1961 доц., 1971–88 професор. і зав. каф. етики, естетики, логіки.

Читати далі >Попович Мирослав Володимирович

 • Останні зміни:
12.04.1930

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор, акад. НАН України.
Філософ, доктор філософських наук, професор, акад. НАН України, Засл. діяч науки і техніки України. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1953). Канд. дис. "Ірраціоналізм у сучас. фр. філософії" (1960). Докт. дис. "Філософських аналіз мови науки" (1966). У Київ. ун-ті: у 1980-90-х рр. професор. каф. логіки. Читав спец. курс "Філософських проблеми сучас. логіки".

Читати далі >Руденко Клавдія Пилипівна

 • Останні зміни:
12.12.1919- 24.08.1994

Місце народження: с. Радіонівка Катеринослав. губ. .
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчила природн. ф-т Мелітопол. держ. пед. ін-ту (1941), асп. філософського ф-ту Київ. ун-ту (1950). Канд. дис. "Вчення про гіпотезу у класиків рос. науки" (1951). Докт. дис. "Логіко-гносеологічний аналіз основ наук. передбачення" (1978). У Київ. ун-ті: з 1947 викл., з 1950 старш. викл. каф. логіки, з 1957 доцент каф. діалектичного матеріалізму, з 1963 доцент каф. етики, естетики і логіки, з 1971 доц., 1979–87 професор. каф. логіки.

Читати далі >Сагач Галина Михайлівна

 • Останні зміни:
22.02.1947

Місце народження: с. Лісники Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук, доктор теології.
Філолог. Закінчила філол. ф-т Київ. ун-ту (1965). Канд. дис. «Емоційні суфікси в сучасній українській мові» (1970). Докт. дис. «Риторика як наука у системі підготовки викладачів» (1993). У Київ. ун-ті: 1987–89 зав. каф. риторики на підгот. ф-ті Ін-ту підвищення кваліфікації, з 1989 доцент каф. логіки, 1996–2002 професор. каф. логіки філософського ф-ту.

Читати далі >Семенов Іван Семенович

 • Останні зміни:
01.03.1938

Місце народження: радгосп "13 років Жовтня", станція Шамхал Кизил-Юртівського р-ну, Дагестан, Росія.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив іст.-філософський ф-т (1965), асп. філософського ф-ту Київ (1972). ун-ту. Канд. дис. "Логіко-гносеологічний аналіз основ індукції" (1973). У Київ. ун-ті: 1966–2002 асист. каф. етики, естетики і логіки, старш. викл., доцент каф. логіки.

Читати далі >Хоменко Ірина Вікторівна

 • Останні зміни:
24.02.1961

Місце народження: м. Небіт-Даг, Туркменістан.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1982). Канд. дис. "Філософських аналіз семантичних парадигм у логіці" (1988). Докт. дис. "Підруч. з логіки для юристів" (1997). У Київ. ун-ті: з 1982 старш. лаборант каф. діалектичного матеріалізму, з 1987 асист., з 1991 доц., з 1998 професор. каф. логіки.

Читати далі >Шейко Олександр Миколайович

 • Останні зміни:
11.04.1918- 28.02.1990

Місце народження: м. Ніжин Чернігів. губ..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Історик, філософ. Закінчив іст. ф-т Київ. ун-ту (1945), асп-ру філософського ф-ту Київ. ун-ту (1950). Канд. дис. «Побудова і правила доведення» (1954). У Київ. ун-ті: з 1945 асист. каф. марксизму-ленінізму, з 1950 старш. викл. каф. логіки, з 1960 доцент каф. етики, естетики та логіки, 1971–87 доцент каф. логіки (1971). 1971–74 заст. декана філософського ф-ту.

Читати далі >Щербина Олена Юріївна

 • Останні зміни:
30.09.1966

Місце народження: м. Комсомольське Донец. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1990). Канд. дис. "Філософських аналіз логічного моделювання" (1998). У Київ. ун-ті: з 2007 доцент каф. логіки.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи